1. Vzory
  2. Sekretářka
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Příklad motivačního dopisu Sekretářka

Použijte tento Sekretářka vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Sekretářka funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.2
Průměrné hodnocení
58 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Sekretářka
Upravit tento motivační dopis

Nejlepší formát motivačního dopisu sekretářky

Motivační dopis by téměř vždy měla tvořit pouze jedna stránka, tedy asi 400 slov. Měl by také mít jasně vymezenou strukturu, kterou tvoří:

  1. Záhlaví
  2. Oslovení/pozdrav
  3. Úvod
  4. Hlavní část textu
  5. Závěr / výzva k akci
  6. Rozloučení
Vzor motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

12. 06. 2022

Vážená paní Strmilová,

reaguji na Váš inzerát, v němž hledáte sekretářku pro digitalizaci svých provozních činností a komunikace s kolegy. Na předchozích pozicích jsem pracovala jako sekretářka ve dvou technologických společnostech a domnívám se, že tak mám ideální předpoklady pro tuto pozici.

Jsem velmi zdatná organizátorka a umím velmi dobře pracovat s nástroji digitálního managementu. S předchozí nadřízenou jsme přijali strategii prioritizace mobilních zařízení (mobile first), díky níž jsme byly vždy informované a disponovaly jsme aktuálními daty. Nepotřebuji sedět ve stejné kanceláři, abych Vám byla po boku.

V rámci svého přispění k digitální transformaci společnosti jsem snížila objem tištěných materiálů o 95 % a zvýšila účinnost auditu a obchodních analýz, díky čemuž společnost dosáhla úspory ve výši 300.000,- Kč.

Jsem zvyklá organizovat velmi náročný pracovní program s koordinací 25 až 30 schůzek a pracovních obědů týdně pro 40 až 90 účastníků. Důležité je lidem vysvětlit, proč mají na schůzku přijít – moje práce spočívá v předávání zpráv o tom, čeho máme společně dosáhnout.

Vzhledem k tomu, že Vámi nabízená pracovní pozice zahrnuje důležité úkoly spojené s řízením projektů, mohou pro Vás být užitečné moje zkušenosti s projektovým řízením více než 30 akcí a konferencí. Problémy řeším iniciativně a pokud je to možné, komunikuji s druhými lidmi a snažím se samostatně nacházet řešení. Nežádám nadřízeného o pomoc, dokud to není nezbytně nutné.

Podnikání dnes představuje velké množství stresu a sekretářka musí být nadřízenému také psychickou oporou. Domnívám se, že kromě dobře odvedené práce dokážu také šířit atmosféru klidu a pohody. Jsem pečlivá, trpělivá a všímavá.

Osobní kontakt je velmi důležitý, ocenila bych proto možnost setkat se s Vámi na pohovoru a přesvědčit se, zda by byl zájem oboustranný.

S pozdravem

Anna Polanská

Zkopírováno!

A co by jednotlivé oddíly měly obsahovat?

Záhlaví motivačního dopisu

V dřívějších dobách si firmy nechávaly vyrobit stohy hlavičkových kancelářských papírů, které obsahovaly pouze hlavičku neboli záhlaví, tedy prostor v horní části stránky, kde byl uveden název společnosti a její adresa, telefonní číslo a případně barevné logo. Sekretářka list vzala, navinula na válec psacího stroje a pustila se do psaní dopisu.

Záhlaví se používá i dnes v elektronické korespondenci a jako uchazeč o zaměstnání byste zde měli uvádět své jméno, povolání, adresu, telefonní číslo a e-mail. 

Hlavním účelem záhlaví je informovat potenciálního zaměstnavatele o tom, jak vás může v případě zájmu kontaktovat. Má však i důležitý druhotný účel – propůjčit vašemu dopisu trochu elegance. 

Cíl záhlaví motivačního dopisu: Odlišit vás od ostatních uchazečů o zaměstnání tím, že do dopisu vnese eleganci a cit pro detail a vysokou kvalitu.

Oslovení/pozdrav v motivačním dopise

„Vážený pane [X],“ „Vážená paní [Y],“ případně „Dobrý den,“ – to jsou vhodné formy oslovení či pozdravu ve vašem motivačním dopise. Za oslovením nebo pozdravem píšeme v obchodním dopise čárku.

Elektronická pošta dříve striktní pravidla poněkud rozvolnila, přesto je vhodné se uvedených způsobů oslovení držet i nadále. Přílišná neformálnost v dopise, jímž žádáte o zaměstnání, může vaší věci uškodit.

Existují i velmi moderní, hlavně technologické firmy, které formálnost považují za přežitek a u nichž lze zvážit oslovení křestním jménem příjemce („Dobrý den, Martine, obracím se na Vás...). Mějte však na paměti, že o přijímání nových zaměstnanců často rozhoduje více lidí, může proto být vhodné oslovit je jako skupinu.

V takovém případě můžete napsat například „Vážení členové týmu personalistů ve společnosti XY“.

Cíl oslovení v motivačním dopise: Navodit profesionální, avšak přátelský tón tím, že navážete přímý osobní kontakt se zaměstnavatelem, nejlépe s uvedením jeho jména.

Vzor oslovení v motivačním dopise k úpravám podle potřeby

Komu
EnterPrize
paní Jana Strmilová

Od

Anna Polanská
Sekretářka
Boženy Němcové 10 460 05 Liberec
721 684 369
anna.polanska@yahoo.com

Zkopírováno!

Úvod motivačního dopisu

Váš dopis by měl dostat ten správný, patřičně energický impuls hned v prvním odstavci. S použitím provokativního, živého jazyka popište pracovní pozici, o kterou se ucházíte, a uveďte, proč byste byli skvělým uchazečem, který vyhovuje všem požadavkům. 

Pečlivě volte tón, který by měl být energický a sebevědomý, nikdy však arogantní nebo příliš důvěrný. S použitím sebevědomých a výstižných formulací popište svoji osobu a uveďte, proč se o tuto práci ucházíte.

Cíl úvodu motivačního dopisu: Upoutat pozornost personalisty sebevědomým, energickým souhrnem vašich profesních předpokladů, který jej přiměje k tomu, aby pokračoval ve čtení.

Vzor úvodu motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Vážená paní Strmilová,

reaguji na Váš inzerát, v němž hledáte sekretářku pro digitalizaci svých provozních činností a komunikace s kolegy. Na předchozích pozicích jsem pracovala jako sekretářka ve dvou technologických společnostech a domnívám se, že tak mám ideální předpoklady pro tuto pozici.

Zkopírováno!

Hlavní část motivačního dopisu

Dva nebo tři odstavce v hlavní části vašeho motivačního dopisu musí uvádět důvody, proč jste vynikajícím uchazečem o danou pozici. 

V této části dopisu byste měli zdůraznit své pracovní zkušenosti, vzdělání, jedinečné dovednosti a jakékoli další profesní předpoklady, které stojí za zmínku.  

Píšete-li o svých dosavadních zkušenostech, snažte se být co nejkonkrétnější a v případě potřeby uvádějte fakta a čísla. Nestačí napsat, kde a kdy jste pracovali, je třeba uvést hlavní úspěchy, kterých jste v daném zaměstnání dosáhli. 

Cíl hlavní části motivačního dopisu: Zdůraznit vaše nejrelevantnější úspěchy způsobem, který bude svědčit o vaší potenciální užitečnosti pro nového zaměstnavatele.

Vzor hlavní části motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Jsem velmi zdatná organizátorka a umím velmi dobře pracovat s nástroji digitálního managementu. S předchozí nadřízenou jsme přijali strategii prioritizace mobilních zařízení (mobile first), díky níž jsme byly vždy informované a disponovaly jsme aktuálními daty. Nepotřebuji sedět ve stejné kanceláři, abych Vám byla po boku.

V rámci svého přispění k digitální transformaci společnosti jsem snížila objem tištěných materiálů o 95 % a zvýšila účinnost auditu a obchodních analýz, díky čemuž společnost dosáhla úspory ve výši 300.000,- Kč.

Jsem zvyklá organizovat velmi náročný pracovní program s koordinací 25 až 30 schůzek a pracovních obědů týdně pro 40 až 90 účastníků. Důležité je lidem vysvětlit, proč mají na schůzku přijít – moje práce spočívá v předávání zpráv o tom, čeho máme společně dosáhnout.

Vzhledem k tomu, že Vámi nabízená pracovní pozice zahrnuje důležité úkoly spojené s řízením projektů, mohou pro Vás být užitečné moje zkušenosti s projektovým řízením více než 30 akcí a konferencí. Problémy řeším iniciativně a pokud je to možné, komunikuji s druhými lidmi a snažím se samostatně nacházet řešení. Nežádám nadřízeného o pomoc, dokud to není nezbytně nutné.

Podnikání dnes představuje velké množství stresu a sekretářka musí být nadřízenému také psychickou oporou. Domnívám se, že kromě dobře odvedené práce dokážu také šířit atmosféru klidu a pohody. Jsem pečlivá, trpělivá a všímavá.

Zkopírováno!

Závěr motivačního dopisu a výzva k akci

Zakončete text v pozitivním, nadšeném duchu a zařaďte na závěr „výzvu k akci“. Uveďte, že se rádi dostavíte na pohovor, můžete dokonce i navrhnout, že během příštích týdnů zatelefonujete, abyste vaši nabídku probrali. 

Snažte se příjemci vnuknout myšlenku, že by neměl váš dopis jen tak odložit stranou, nýbrž v souvislosti s ním něco podniknout. Přesvědčte jej, že nerozesíláte nabídky naslepo na všechny strany, ale máte o tuto konkrétní práci skutečný zájem a jste přesvědčeni o tom, že ve vás najde ideálního uchazeče.

Cíl hlavní závěru motivačního dopisu: Zakončit v pozitivním a sebevědomém duchu výzvou k akci, jejímž výsledkem je v ideálním případě pohovor.

Rozloučení v motivačním dopise

Zakončete slovy „S pozdravem“ nebo podobnou frází, za níž následuje odsazení a vaše jméno. Pokud chcete, můžete na toto místo vložit sken podpisu, ale není to nutné – v elektronické poště se bez podpisu obejdete.

Vzor závěru motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Osobní kontakt je velmi důležitý, ocenila bych proto možnost setkat se s Vámi na pohovoru a přesvědčit se, zda by byl zájem oboustranný.

S pozdravem

Anna Polanská

Zkopírováno!
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 419 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
410.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
250.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
220.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
130.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
48.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.200 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
33.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
87.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
42.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
48.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
27.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
27.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
21.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
18.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
27.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.100 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
16.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
95.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies