1. Vzory životopisů
 2. Překladatel
Autor Paul DruryPaul Drury

Vzor životopisu Překladatel

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Překladatel můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.4
Průměrné hodnocení
71 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Překladatel
Upravit tento životopis

Jazyk je to, co udržuje náš svět v pohybu. Na globalizovaném trhu je zásadní, aby překlady stále přenášely původní význam. Zná to každý a občas si z toho utahujeme: přečtete si text na drobném štítku dětské hračky nebo spotřebního zboží a hned vidíte, že jej rozhodně nepsal rodilý mluvčí. V tomto případě to na používání výrobku nemá vliv, ale existuje řada situací, kdy je úzkostlivě přesný překlad zcela zásadní. Ať už se zabývají texty z oblasti medicíny, techniky, vzdělávání nebo obchodu (nebo kteréhokoli z řady dalších oborů), profesionální překladatelé přenášejí tentýž význam s použitím jiných slov. Gramatické struktury a vzorce jazyka se liší, vždy je však nutné najít způsob, jak sdělení předat příjemci tak, aby mělo stejný účinek.

V globalizovaném světě je proto po schopných (lidských) překladatelích obrovská poptávka. V tomto průvodci životopisem budeme zkoumat, jaké vlastnosti má skvělý překladatel a jak prezentovat svůj přístup k překladu v životopise. Musíte umět vysvětlit, v čem je tajemství vašich jazykových schopností. Pokud vaše profese spočívá v tom, že disponujete hlubokým porozuměním psanému slovu, pak se od vás očekává, že váš životopis bude mistrovským jazykovým dílem. Není však vždy snadné rozhodnout, jak psát o sobě samotném, jistě proto stojí za to posoudit některé z našich klíčových témat. Tento průvodce vám ukáže, jak:

 • Napsat životopis překladatele, z něhož budou patrné vaše jazykové schopnosti.
 • Vzbudit v příjemci vysoký stupeň důvěry, že dokážete sdělení klienta zprostředkovat globálnímu publiku.
 • Vybrat ta správná slova, abyste úspěšně prošli sítem klíčových slov v systémech ATS.
 • Dát vašemu životopisu formát, díky němuž vaše slova vyniknou.

Co dělá překladatel?

Práce překladatele je plná jemných odstínů a detailů. U překladatelských řešení neexistuje žádný matematický vzorec úspěchu ani „správná odpověď“; umění přenést význam spočívá v mimořádné pečlivosti a neustálém hledání obsahu a tónu. Překladatel v každé fázi své práce stojí mezi svým klientem (výchozím jazykem) a příjemci textu (cílovým jazykem). Je prostředníkem jazykové výměny a ve svém životopise by proto měl dávat najevo, že disponuje flexibilním myšlením a dobrým úsudkem.

Nemůžete začít překládat, dokud si neujasníte, co chcete sdělit; v životopise překladatele proto má své výrazné místo trpělivost a intelektuální preciznost. Pokud překladatelé ve své každodenní práci kladou na první místo kvalitu, projeví se to na výsledném produktu. Překlad často tvoří obrovské množství textu a ve výstupu může hrát významnou roli software, avšak člověk je v celém procesu stále zásadní.

Jak napsat životopis překladatele

Prvním krokem při psaní životopisu překladatele je vědět, jaké části by měl text obsahovat. Váš životopis by měl mít následující složky:

 • Záhlaví životopisu
 • Souhrn (zvaný též profil nebo představení uchazeče)
 • Oddíl dosavadní kariéry
 • Oddíl dovedností
 • Oddíl vzdělání

Jak s životopisem projít přes ATS

Větší zaměstnavatelé obvykle používají systémy pro výběr uchazečů (ATS) – elektronické strážné, kteří filtrují životopisy podle důležitých klíčových slov popisujících odbornost, již zaměstnavatel hledá. Životopisy, kterým chybí nezbytná klíčová slova, jsou často zamítnuty, aniž by je kdy zkoumali skuteční lidé. Klíčová slova u překladatelů znamenají jednotlivé druhy překladatelského softwaru, který používají, obory, ve kterých pracují, a některé klíčové oborové výrazy. Je chybou napsat jednoduchý životopis a předpokládat, že lidé vědí, co dělají a jak pracují například překladatelé medicínských textů. Chcete-li projít testem klíčových slov, musí váš životopis obsahovat nejnovější oborovou terminologii. Konkurence je mezi překladateli značná, takže si můžete být jisti, že potenciální zaměstnavatelé systémy ATS použijí. Ujistěte se, že váš jinak dobrý životopis není odsouzen k vyřazení ještě předtím, než ho uvidí člověk.

Popis pracovní pozice překladatele bude pravděpodobně velmi konkrétní, pokud jde o povahu jeho práce a požadavky na jeho roli. Zaměstnavatel musí být tak konkrétní, aby přilákal správné uchazeče, a je proto velmi důležité, aby uchazeči vycházeli z jazyka použitého v popisu pracovní pozice. Měli byste převzít jejich terminologii (i kdybyste jinak raději volili jiná slova) a měli byste mít na paměti, že máte-li přesvědčit ty, kdo budou o vaší žádosti rozhodovat, ničemu neuškodí, když budete jednoduše reprodukovat již napsané.

Vzor souhrnu v životopise překladatele: kreativní, ale přesný

Překlad je umění předat vaše sdělení co nejpřesněji a s co nejmenším počtem slov. Nikdo nechce číst rozvláčnou větu, když postačí tři slova. Umění vyjadřovat se účinně a stručně bude dominovat také oddílu souhrnu v životopise překladatele. Vzhledem podvědomému úsilí klienta o stručnost komunikace je žádoucí, aby souhrn byl stručný a výstižný. Možná se to zdá nelogické, když o sobě máte tolik co říct, ale přílišná výřečnost vám nijak neprospěje, pokud na celé sdělení stačí pět vět.

Za prvé se ujistěte, že vaše nabídka zahrnuje obory a činnosti zaměstnavatele, u něhož se ucházíte o práci. Vzhledem k tomu, že překladatelé mají odborné znalosti z celé řady oborů, je důležité zdůraznit vaše rozsáhlé zkušenosti, není však vhodné uvádět příliš mnoho podrobností, které z hlediska společnosti, jíž je váš životopis určen, nejsou nijak relevantní. Za druhé se zmiňte o softwaru, který používáte, a o svém přístupu k překladům. Zaměstnavatelé hledají špičkové překladatele, kteří co nejlépe využívají dostupné technologie.

Překladatelé nepracují ve vzduchoprázdnu a často musí úzce spolupracovat s klientem (a různými odborníky), aby rozkryli kontext a vybrali nejlepší možný styl. Zavřete-li překladatele do místnosti s balíkem softwarových produktů, neznamená to, že přijde s nejlepším konečným produktem. Nejlepší překladatel nasává zkušenosti lidí ve svém pracovním prostředí jako houba a přenáší je do svých překladů.

Vzor souhrnu v životopise překladatele

Vysoce kvalifikovaný a zkušený překladatel se zaměřením na překlady právních dokumentů mezi češtinou a angličtinou, španělštinou, němčinou a francouzštinou. Vynikající znalost těchto jazyků a zkušenosti s precizními korekturami, editací a překlady. Schopnost přesně posoudit kontext dokumentu a vytvořit srozumitelný a adekvátní překlad. Vynikající znalost právní terminologie a legislativy. Vysoká pracovní etika, výkonnost a bezúhonnost.

Zkopírováno!

Vzor dosavadní kariéry v životopise překladatele: široká nebo specializovaná

Dosavadní kariéra překladatele by měla zahrnovat veškeré pracovní zkušenosti související s překladem, nebo alespoň co nejvíce takových zkušeností. Některé nemusí být přímo relevantní pro danou pozici, protože povaha překladatelské práce může být velmi různorodá, ale životopis plný zkušeností bude svědčit o tom, že je o vás jako o překladatele zájem. V překladatelské kariéře se mohou vyskytnout přetržky vyplývající z cyklů globální ekonomiky, takže je zásadní, aby oddíl dosavadní kariéry obsahoval co nejvíce projektů a detailů. Musíte se prezentovat jako někdo, kdo měl stálý příliv projektů a ideálně si mohl vybírat, kterých se chce ujmout. Překladatel zoufale hledající práci pravděpodobně není příliš dobrý překladatel; měli byste proto ukázat, že jste byli žádaní. U každého zaměstnavatele uveďte co nejvíce podrobností a pomocí odrážek a výrazných formátovacích prvků zdůrazněte detaily svých nejvýznamnějších projektů.

Vaše dosavadní kariéra by měla začínat nejnovější rolí a tyto nejnovější role by obecně měly z převážné části tvořit detaily, protože ty bývají nejrelevantnější. Nikoho nebude zajímat, co jste pro některého zaměstnavatele dělali před 20 lety, ale rozhodně je relevantní, pokud jste pracovali na překladu, který souvisí se současnými potřebami daného zaměstnavatele. Pokud podrobně popisujete okolnosti svého případu, zvažte použití metody STAR (situation, task, action, result): S - situace, ve které jste se ocitli, T - úkol nebo úkoly, které jste měli splnit, A - akce či strategie, kterou jste použili, R - výsledek, jehož jste dosáhli. Z našeho vzoru životopisu získáte představu o tom, jak své pracovní zkušenosti prezentovat.

Vzor dosavadní kariéry v životopise překladatele

Interní překladatel, Morgan Translations Praha
Únor 2014 - září 2019

 • Poskytování konzultací klientům v rámci zjišťování jejich potřeb a cílů projektu.
 • Využití odborných znalostí v dané oblasti a znalosti právní terminologie k zajištění překladů nejvyšší možné úrovně.
 • Účinné využívání překladatelského softwaru k rychlejší realizaci projektu a zajištění konzistentní terminologie.
 • Důsledné dodržování zásad profesních sdružení překladatelů.
 • Provádění detailních revizí textů a jejich úprav a změn podle potřeby.
 • Vytváření materiálů pro přímé i online prezentace.

 

Juniorní překladatel, Překladatelské oddělení Ministerstva spravedlnosti Praha
Únor 2012 - Únor 2014

 • Operativní pomoc seniorním překladatelům s každodenními překladatelskými úkoly a povinnostmi.
 • Podpora činnosti ministerstva kvalitním výkonem pracovní činnosti juniorního překladatele.
 • Tlumočení pracovních jednání po telefonu, překlad písemných podkladů pro účastníky jednání.
 • Operativní zajištění kontroly kvality dokumentů.
Zkopírováno!

Vzor oddílu dovedností v životopise překladatele: univerzální odborník

Práce překladatele se velmi liší od práce tlumočníka. Ústní tlumočení je bezprostřední a dynamické povolání, které spoléhá na bleskurychlá jazyková rozhodnutí a bystrý úsudek. Překladatel naopak často pracuje na textu obrovského rozsahu, ale vzhledem k trvalé povaze psaného slova může sebenepatrnější omyl na kritickém místě všechno pokazit. Jeho práce je jako lingvistický maraton, zatímco tlumočníka lze přirovnat ke sprinterovi.

Jaké aspekty své role by měl překladatel zahrnout do životopisu? Nejdůležitější na životopise překladatele je prokázat znalost oboru. Překladatel právních textů zřídkakdy přijme k překladu medicínský text a dokonce i v rámci právního oboru se lidé drží určitých funkčních kompetencí. Překládáte-li do svého rodného jazyka (cílový jazyk), musíte rozumět významu slov, která používáte. Klíčovou dovedností je pečlivost – ať je objem práce jakýkoli, vždy je důležité každé slovo. Skvělí překladatelé pracují velmi specificky s širokou škálou překladatelského softwaru a podpůrných technických prostředků – chtějí mít čas využít své dovednosti tam, kde jsou nejvíce potřeba, a neplýtvat časem při překládání snadného obsahu.

Zde je několik kratších slovních spojení a slov vztahujících se k dovednostem, které v tomto oddílu můžete použít:

Pečlivost, poslech, překlad, lokalizace, online nástroje, spokojenost klientů, zajištění kvality, oborová specializace, freelancer, interní zaměstnanec, znalost softwaru, korektury, trojjazyčnost, jazyková odbornost, poradenství, tlumočení, autor publikovaného textu, odborník na technologie, autor textového obsahu.

Samozřejmě platí, že překladatelé musí mít dar pro psané slovo – musí vytvářet čtivé texty, což je nesmírně obtížné, pokud se zároveň snažíte zůstat věrní originálu. Musí mít kreativní myšlení – není-li možné něco přeložit přímo, je nutné najít způsob, jak to říct jinak. Výhodou je schopnost plynule hovořit jedním nebo několika cizími jazyky. Vzhledem k tomu, jak důležitá je kontrola textu, pak musí stát na prvním místě oddanost přesnému a věrnému překladu. Všechny tyto aspekty by měl životopis překladatele uvádět, nejprve však musí přijít ta správná slova, která mu pomohou projít testem ATS.

Některé detailnější prvky z níže uvedených vzorů a popisu vašich dovedností lze také integrovat do oddílu souhrnu a dosavadní kariéry:

HVzor vzdělání v životopise: jazyky a akademická sféra

Oddíl určený pro vzdělání je v případě překladatele důležitý, máte-li prokázat, že vycházíte z dobrého teoretického základu. Vysokoškolský titul ze studia jazyků nebo překladu je dobrý začátek, zároveň existují určité obecně přijímané předpoklady. Zpravidla je to magisterský titul. Může se jednat o studium cizího jazyka, překladu nebo souvisejících oblastí. Uvádějte všechny získané tituly včetně postgraduálních studijních programů v jazykových oborech nebo studium literatury.

Zde je vzor životopisu, který můžete použít pro vytvoření oddílu týkajícího se vašeho překladatelského vzdělání.

Magisterský studijní obor Překladatelství anglického jazyka, Univerzita Karlova Praha
Říjen 2012 - Červen 2014


Bakalářský studijní obor Anglický jazyk v podnikatelské sféře, Univerzita Karlova Praha
Říjen 2009 - Kvêten 2012

Zkopírováno!

Formát a šablony CV překladatele

Struktura vašeho životopisu by měla vyzdvihovat vámi realizované projekty a zdůrazňovat vaše důkladné odborné znalosti z příslušných oborů. Pro výběr formátu neexistují konkrétní pravidla, můžeme však uvést některé základní zásady: za prvé se by se mělo jednat o vizuálně čistý, snadno čitelný a symetrický styl. Budete toho mít hodně co říct o svých úspěších, ale hvězdné okamžiky vaší kariéry se vytratí, pokud bude text nepřehledný. Za druhé se v žádném oddíle nepouštějte do přílišných technických detailů. Čtenář bez hlubších znalostí by mohl přeskočit k méně komplikovaným částem textu. Uvedení technických termínů je dobré pro ATS, měli byste však dbát na to, aby byly začleněny do popisu vaší kariéry. Naše nabídka šablon má širokou škálu grafických řešení: podívejte se na kategorie Profesionální a Moderní, které vám pomohou vytvořit vynikající obraz vaší profesionální osobnosti!

Co si zapamatovat o životopisu překladatele

 1. Překladatelé musí rozumět nuancím jazyka a obsahu textu a přenášet je k příjemci; totéž se očekává od jejich životopisu.
 2. Překladatelský trh je velmi živý, protože stále více společností působí na mezinárodních trzích.
 3. Pečlivě vybírejte slova, abyste zacílili na systémy ATS určené k odfiltrování životopisů, které nevykazují dostatečné parametry.
 4. Ušetřete si čas a s pomocí několika kliků povyšte hledání práce na novou úroveň s nástrojem pro tvorbu životopisů od společnosti Resume.io. Nakonec si projděte naše rady týkající se toho, jak napsat životopis nebo průvodní dopis, to vše od odborníků na personalistiku.
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 419 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.600.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
570.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
55.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
530.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
340.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
920.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
220.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
480.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
190.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
48.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.100 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
87.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
12.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShanghai resume template
Shanghai
15.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
1.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies