1. Vzory
 2. Architekta
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Příklad motivačního dopisu Architekta

Použijte tento Architekta vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Architekta funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.0
Průměrné hodnocení
44 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Architekta
Upravit tento motivační dopis

Zatímco v životopise můžete uvést pracovní historii, vzdělání, certifikáty a dovednosti, které vás kvalifikují pro práci architekta, motivační dopis přináší něco, co životopis nedokáže. Motivační dopis pomáhá navázání osobního kontaktu a posiluje životopis tím, že popisuje vaši pracovní historii, pracovní dovednosti a další kvalifikace ve formátu, který umožňuje větší originalitu. Architektura je profese, kde se cení individuální tvůrčí vize, a váš motivační dopis je jedním ze způsobů, jak prokázat, že právě tuto vlastnost máte. Náš průvodce vám ukáže, jak napsat motivační dopis architekta.

Vzor motivačního dopisu architekta

Přizpůsobitelný vzor motivačního dopisu architekta

Vážený pane inženýre Juříku,

Po čtyřech letech práce s jedním z lídrů v oblasti udržitelné bytové výstavby v Praze chci pracovat s jedním z lídrů interiérového designu rodinného bydlení.

Studio Mes Design pracovalo na několika fantastických projektech a já bych rád dal své odborné znalosti v oblasti udržitelnosti, oceněné v soutěžích, do služeb vašich komerčních a rezidenčních návrhů.

Vaše studio klade důraz na to, že každý člověk je individuální, a proto by měl každý interiér reprezentovat osobnost majitele. Sám jsem jak v rámci studia na ČVÚT, tak v praxi u několika předních developerských společností poznal, jak důležitá je individualita.

Ovládám programy Rhino 3D, Autodesk Revit, ArchiCAD a SketchUp. A jako zapálený architekt dokážu svůj záměr poutavě a strukturovaně prezentovat ostatním (kolegům nebo klientovi) a získat je pro svůj návrh. Díky svým zkušenostem z velkých projektů, umím sladit prosazování svých vlastních architektonických vizí s přáním klienta.

Vaše studio zaměřené na exkluzivní interiérový design, návrhy a přestavby rodinného bydlení mi nabízí šanci přejít do klidnějších, zato však inspirativnějších vod. Budu se rád účastnit soutěží, realizovat své nápady a vize na projektech, ale i v rámci interního týmu. A v neposlední řadě budu rád předávat své zkušenosti mladším kolegům a plnit roli interního mentora.

Rád Vám poskytnu své služby profesionála, schopného samostatně a zodpovědně realizovat svěřené úkoly. O svých projektech s Vámi mohu blíže pohovořit na pohovoru. Stejně tak si rád vyslechnu vaše plány do budoucna.

Budu se těšit na setkání,

s pozdravem,

Ing. arch. Viktor Zima

Zkopírováno!

Struktura motivačního dopisu architekta

Jako architektovi vám nikdo nemusí vysvětlovat důležitost struktury, ta je také základem dobrého motivačního dopisu. Motivační dopisy by měly obsahovat následující klíčové součásti:

 • Záhlaví: zde uvedete své kontaktní informace. Záhlaví je také jedinečnou příležitostí pro kreativní design na stránce, která se jinak skládá z odstavců černého textu.
 • Oslovení: Pokuste se být adresní a oslovit konkrétní osobu.
 • Úvod: to je zahajovací věta či odstavec, v němž se krátce představíte a ukážete své nadšení a zájem.
 • Hlavní část: je jádrem vašeho motivačního dopisu. Vysvětlete, proč se na danou pozici hodíte a jaké vlastnosti a úspěchy to dokazují.
 • Závěr: Zde proveďte stručné shrnutí své motivace a nezapomeňte na výzvu k akci.
 • Podpis: motivační dopis zakončete zdvořilým pozdravem a uvedením celého jména.

Nezapomeňte, že každá část motivačního dopisu je nedílnou součástí celku, jehož cílem je získat atraktivní a dobře placenou práci. Podrobné zamyšlení nad podobou a účelem motivačního dopisu naleznete v našem článku Jak naspat motivační dopis.

Snažte se nepřekračovat rozsah jedné stránky. Nepoužívejte pouhý výčet svých dovedností (ty už jste ostatně mohli uvést v životopise), ale pokuste se vyprávět příběh, jímž zaujmete a navážete kontakt se čtenářem.

Tip od experta

Potřebujete inspiraci? Podívejte se na vzory motivačních dopisů z příbuzných oborů:

Víte, jak je důležité, aby byl design budov soudržný a vizuálně konzistentní. Totéž platí i pro životopis a motivační dopis – nechcete, aby se v nich střídala různá písma, styly a barvy.

Proto byste měli používat vždy stejné formátování. Ukážete tak, že máte smysl pro detail a chápete zásady koherence návrhu – tedy přesně to, co z vás dělá dobrého architekta.

Úvod motivačního dopisu architekta

Úvod představuje upoutávku k vašemu dopisu. Úvodní odstavec vám umožňuje přitáhnout pozornost příjemce zajímavým líčením, smělým tvrzením nebo energickou první větou. Ateliéry a studia hledají architekty, kteří jsou kreativní a mají neotřelé nápady. Snažte se příjemce neuspat nevýraznými úvodními frázemi. Lepší je v úvodu naznačit své nejlepší schopnosti a povzbudit čtenáře k dalšímu čtení. Cíl tohoto oddílu: vytvořit nápaditý a poutavý první odstavec.

Dělat

Vážený pane inženýre Juříku,

Po čtyřech letech práce s jedním z lídrů v oblasti udržitelné bytové výstavby v Praze chci pracovat s jedním z lídrů interiérového designu rodinného bydlení.

Studio Mes Design pracovalo na několika fantastických projektech a já bych rád dal své odborné znalosti v oblasti udržitelnosti, oceněné v soutěžích, do služeb vašich komerčních a rezidenčních návrhů.

Nedělat

Dobrý den,

obracím se na Vás, abych vyjádřil zájem o nabízené pracovní místo.

Nesnažte se vysvětlit, že místo potřebujete, raději ukažte, čím byste firmě či organizaci mohli prospět.

PŘIZPŮSOBITELNÝ VZOR ÚVODU MOTIVAČNÍHO DOPISU

Vážený pane inženýre Juříku,

Po čtyřech letech práce s jedním z lídrů v oblasti udržitelné bytové výstavby v Praze chci pracovat s jedním z lídrů interiérového designu rodinného bydlení.

Zkopírováno!

Hlavní část motivačního dopisu architekta

V hlavních dvou až třech odstavcích motivačního dopisu musíte uvést svůj hlavní cíl. Můžete tu probrat své vzdělání a certifikáty, ale rozhodně musíte zdůraznit své relevantní pracovní zkušenosti. Měli byste být co nejkonkrétnější a používat fakta a čísla. Zmiňte také své minulé úspěchy – například neobvyklé výzvy, kterým jste čelili, jak jste je vyřešili a jakých pozitivních výsledků jste dosáhli.

V hlavní části dopisu můžete také přejít ke svým dovednostem a zájmům.

Cíl hlavní části motivačního dopisu: popsat váš proces navrhování a způsob, jakým spolupracujete s klienty, abyste zajistili úspěšný projekt z hlediska estetiky, funkce a rozpočtu.

První odstavec hlavní části: vhodnost na pozici (dovednost a zkušenosti)

Začněte prezentací svých tvrdých i měkkých dovedností. Nezapomeňte na svou profesní minulost. Praxe a zkušenosti jsou vždy nejlepší vizitkou. Do tohoto odstavce můžete zahrnout:

 • Dosažené vzdělání, případnou úspěšnou účast v architektonických soutěžích, specifické certifikáty.
 • Měkké dovednosti, které se budou v dané pozici hodit. Architekti jsou často solitéři, pracují sami na sebe. Vy se však hodláte zařadit do kolektivu ateliéru či studia. To, že jste kreativní a inovativní, vyplývá již z podstaty vaší profese. Určitě vám prospěje zmínit, že máte týmového ducha, schopnost spolupracovat, ale i schopnost pracovat pod tlakem.
 • Tvrdé dovednosti, jimiž disponujete. Zde bude třeba klást důraz na ovládání specifických aplikací jako aplikace Autodesk Revit, ArchiCAD a/nebo AutoCAD, na znalost dalších technických nástrojů, stejně jako na znalost cizích jazyků.
 • Klidně můžete zmínit i volnočasové aktivity, pokud mají nějaký vztah k dané pozici.
Tip od experta

Vžijte se do situace člověka, kterému píšete: Vnímal by váš tón jako přiměřeně nadšený nebo přehnaně sebevědomý? Kdybyste byli vedoucím nebo majitelem ateliéru a obdrželi tento dopis, chtěli byste se setkat s tím, kdo ho psal?

Druhý odstavec hlavní části: soulad s organizací

Druhý odstavec věnujte své motivaci, proč hledáte místo právě v daném ateliéru a proč do něj zapadáte. Prostudujte si důkladně firemní kulturu. Zakomponujte její specifika do svého motivačního dopisu. Prokážete tím nejen svůj upřímný zájem, ale také soulad s hodnotami studia.

Tento odstavec by měl obsahovat zejména důvody, proč jste si vybrali právě tu nebo onu firmu, jakým směrem se chcete profesně rozvíjet, ale i co očekáváte a co naopak můžete firmě nabídnout vy.

PŘIZPŮSOBITELNÝ VZOR HLAVNÍ ČÁSTI MOTIVAČNÍHO DOPISU

Studio Mes Design pracovalo na několika fantastických projektech a já bych rád dal své odborné znalosti v oblasti udržitelnosti, oceněné v soutěžích, do služeb vašich komerčních a rezidenčních návrhů.

Vaše studio klade důraz na to, že každý člověk je individuální, a proto by měl každý interiér reprezentovat osobnost majitele. Sám jsem jak v rámci studia na ČVÚT, tak v praxi u několika předních developerských společností poznal, jak důležitá je individualita.

Ovládám programy Rhino 3D, Autodesk Revit, ArchiCAD a SketchUp. A jako zapálený architekt dokážu svůj záměr poutavě a strukturovaně prezentovat ostatním (kolegům nebo klientovi) a získat je pro svůj návrh. Díky svým zkušenostem z velkých projektů, umím sladit prosazování svých vlastních architektonických vizí s přáním klienta.

Vaše studio zaměřené na exkluzivní interiérový design, návrhy a přestavby rodinného bydlení mi nabízí šanci přejít do klidnějších, zato však inspirativnějších vod. Budu se rád účastnit soutěží, realizovat své nápady a vize na projektech, ale i v rámci interního týmu. A v neposlední řadě budu rád předávat své zkušenosti mladším kolegům a plnit roli interního mentora.

Zkopírováno!

Výzva k akci a závěr

Váš závěrečný odstavec by měl být shrnutím toho, co jste již řekli, a zároveň nadšenou výzvou k akci. Taková výzva k dalšímu jednání dokazuje, že to s touto prací myslíte vážně a že jste připraveni podniknout další krok. Vaše žádost by měla být sebevědomá, ale ne vlezlá.

Cílem této části je: Řekněte budoucímu zaměstnavateli, proč jste pro danou práci vhodnou osobou, a zdůvodněte svou žádost o pohovor.

PŘIZPŮSOBITELNÝ VZOR ZÁVĚRU A ROZLOUČENÍ MOTIVAČNÍHO DOPISU

Rád Vám poskytnu své služby profesionála, schopného samostatně a zodpovědně realizovat svěřené úkoly. O svých projektech s Vámi mohu blíže pohovořit na pohovoru. Stejně tak si rád vyslechnu vaše plány do budoucna.

Budu se těšit na setkání,

s pozdravem,

Ing. arch. Viktor Zima

Zkopírováno!
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
430.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
270.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
240.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
130.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
54.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.500 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
90.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.200 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
44.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
22.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
17.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies