1. Vzory
 2. Psychologa
Autor Paul DruryPaul Drury

Příklad motivačního dopisu Psychologa

Použijte tento Psychologa vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Psychologa funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.5
Průměrné hodnocení
52 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Psychologa
Upravit tento motivační dopis

Práce psychologa spočívá v pozorování, vyhodnocování a nabízení náhledů na duševní stav pacienta. K pacientovi musíte přistupovat nezaujatě a prokazovat přitom osobní zralost. Když se ucházíte o novou pozici psychologa, může vám motivační dopis otevřít okno sebepoznání. Psychologové mohou v životopise hovořit o svých úspěších, ale motivační dopis se musí dotknout právě toho, jak postupují při své práci. Ať už pracujete v soukromé praxi nebo ve zdravotnictví, při psaní motivačního dopisu se musíte vžít do role personalisty. Ukažte, že máte to, co hledá: jste samostatní, zodpovědní a osobnostně vyzrálí. Náš průvodce vám ukáže, jak napsat motivační dopis psychologa.

Vzor motivačního dopisu psychologa

Přizpůsobitelný vzor motivačního dopisu psychologa

Vážená paní magistro Bednářová,

po absolvování magisterského studia dětské psychologie jsem se začala specializovat na speciální pedagogiku a snažila se zlepšit výsledky dětí na základních školách v kutnohorském okrese. Když naučíte dítě uvědomovat si myšlenky a pocity, připravujete je na vyrovnanou a uvědomělou budoucnost.

Ve Vašem projektu Eduzměna usilujete skrze konkrétní aktivity o změny přístupu k dětem v rámci základního školství. Myslím, že jako dětská psycholožka bych měla Vašemu týmu čím přispět.

V posledních čtyřech letech jsem působila v kutnohorské psychologické poradně, která pracuje s žáky se speciálními potřebami a znevýhodněnými žáky, většinou individuálně.

Podílela jsem se na vytvoření rámce pro řešení duševního zdraví ve školství a na řízení konceptu rodinného poradenství, který získal celostátní uznání. Náš průzkum na konci roku ukázal, že 84 procent dětí pocítilo výrazné zlepšení svého bezprostředního postoje a vyhlídek do budoucna.

Podobně jako Vaše Týmy duševního zdraví, i naše poradna poskytovala krizovou intervenci přímo na školách, prevenci a podporu duševního zdraví dětí a celkovou osvětu a vzdělávání v oblasti duševního zdraví.

Mým úkolem byla práce s nejohroženějšími dětmi. Té bych se také ráda věnovala v rámci Vašeho multidisciplinárního týmu, který poskytuje individuální podporu dětem/žákům a rodinám přímo v terénu.

Chápu, jaká výzva stojí před Vaším multidisciplinárním týmem, ale mám pocit, že právě u Vašich znevýhodněných žáků mohou mé odborné znalosti něco změnit. Přikládám několik osobních referencí, o nichž s Vámi ráda promluvím během pohovoru.

Budu se těšit na setkání,

s pozdravem,

Mgr. Anežka Víchová

Zkopírováno!

Struktura motivačního dopisu psychologa

Pevná struktura je stejně jako u každého terapeutického sezení klíčem k uspokojivému závěru. Ukažte svému budoucímu šéfovi, že svůj příběh dokážete strukturovat přesvědčivým a relevantním způsobem – nebudete se muset příliš odchylovat od běžného formátu motivačního dopisu, který vypadá následovně:

 • Záhlaví: zde uvedete své kontaktní informace, včetně případných odkazů na sociální sítě jako LinkedIn. Záhlaví je také příležitostí pro originální design na stránce, která se jinak skládá z odstavců černého textu.
 • Oslovení: Pokuste se být adresní a oslovit konkrétní osobu.
 • Úvod: to je zahajovací věta či odstavec, v němž se krátce představíte a ukážete svůj zájem.
 • Hlavní část: je jádrem vašeho motivačního dopisu. Vysvětlete, proč se na danou pozici hodíte a jaké vlastnosti a úspěchy to dokazují.
 • Závěr: Zde proveďte stručné shrnutí své motivace a nezapomeňte na výzvu k akci.
 • Podpis: motivační dopis zakončete zdvořilým pozdravem a uvedením celého jména.

Motivační dopis psychologa je prvním nástinem toho, co umíte.  Hloubku vašich znalostí a dovedností nelze shrnout v jednostránkovém motivačním dopise, proto se spokojte s naznačením detailů tak, abyste vzbudili zájem dozvědět se o vás na pohovoru více. Podrobné zamyšlení nad podobou a účelem motivačního dopisu naleznete v našem článku Jak naspat motivační dopis.

Snažte se nepřekračovat rozsah jedné stránky. Nepoužívejte pouhý výčet svých dovedností (ty už jste ostatně mohli uvést v životopise), ale pokuste se vyprávět příběh, jímž zaujmete a navážete kontakt se čtenářem.

Tip od experta

Potřebujete inspiraci? Podívejte se na vzory motivačních dopisů z příbuzných oborů:

Povinnosti psychologa jsou jasné – mluvte o svých úspěších a o tom, jak jste pomáhali pacientům. Personalista dobře ví, co je náplní funkce, takže nepapouškujte popis práce. 

Úvod motivačního dopisu psychologa

Úvod motivačního dopisu je velice důležitý, protože dělá první dojem a udává tón. V úvodu se musíte věnovat povaze činnosti, kterou budete v rámci své funkce vykonávat. S jakými pacienty budete pracovat? Podělte se o některé informace o relevantních předchozích zkušenostech. Které části popisu práce budou pro ostatní obtížně splnitelné? Čím můžete vyniknout?

Pokud bude těchto prvních pár řádků všedních a průměrných, nevzbudíte zájem personalisty, natož pak přímo zaměstnavatele. Úvod motivačního dopisu věnujte tomu, čím jste byli pro pacienty jedineční.

Dělat

Vážená paní magistro Bednářová,

po absolvování magisterského studia dětské psychologie jsem se soustředila na speciální pedagogiku a snažila se zlepšit výsledky dětí na základních školách v kutnohorském okrese. Když naučíte dítě uvědomovat si myšlenky a pocity, připravujete je na vyrovnanou a uvědomělou budoucnost.

Ve Vašem projektu Eduzměna usilujete skrze konkrétní aktivity o změny přístupu k dětem v rámci základního školství. Myslím, že jako dětská psycholožka bych měla Vašemu týmu čím přispět.

Nedělat

Dobrý den,

obracím se na Vás, abych vyjádřil zájem o nabízené pracovní místo.

Nesnažte se vysvětlit, že místo potřebujete, raději ukažte, čím byste konkrétnímu pracovišti mohli prospět.

Přizpůsobitelný vzor úvodu motivačního dopisu

Vážená paní magistro Bednářová,

po absolvování magisterského studia dětské psychologie jsem se začala specializovat na speciální pedagogiku a snažila se zlepšit výsledky dětí na základních školách v kutnohorském okrese. Když naučíte dítě uvědomovat si myšlenky a pocity, připravujete je na vyrovnanou a uvědomělou budoucnost.

Zkopírováno!

Hlavní část motivačního dopisu psychologa

Hlavní část dopisu by měla obsahovat vaše pracovní zkušenosti psychologa – nestačí jen uvést, kde a jak dlouho jste pracovali, je třeba popsat konkrétní pracovní úspěchy.

Hlavní část motivačního dopisu psychologa by měla také prozradit něco o vaší osobnosti. Každý psycholog přistupuje ke svým pacientům trochu jinak, a proto ukažte, jaké to je sedět naproti vám. Na tom bude vašemu budoucímu zaměstnavateli hodně záležet.

Jak budete vytvářet léčebné programy, provádět experimenty, kontrolovat léčbu a stanovovat cíle u svých pacientů? Práce psychologa je neuvěřitelně náročná, proto si vyberte jen ty aspekty, které považujete za obzvlášť náročné.

Cíl hlavní části motivačního dopisu: zdůraznit to z vaší pracovní historie, co prokazuje vaši kvalifikaci, samostatnost a osobní vyzrálost.

První odstavec hlavní části: vhodnost na pozici (dovednost a zkušenosti)

Začněte prezentací svých tvrdých i měkkých dovedností. Nezapomeňte na svou profesní minulost. Praxe a zkušenosti jsou vždy nejlepší vizitkou. Do tohoto odstavce můžete zahrnout:

 • Dosažené vzdělání, významné pracovní úspěchy.
 • Měkké dovednosti, které se budou v dané pozici hodit. Psychologové jsou celý den v kontaktu s lidmi, je tedy samozřejmé, že budou komunikativní, budou mít schopnost naslouchat. Pracujete ale v oboru, který se neustále vyvíjí, proto neváhejte zdůraznit, že se nebojíte výzev, máte chuť učit se novým věcem a jste otevření inovativním přístupům.
 • Tvrdé dovednosti, jimiž disponujete. Kromě ukončeného vzdělání v oboru psychologie, speciální nebo sociální pedagogika sem patří absolvování psychoterapeutického výcviku a další odborné způsobilosti.
 • Volnočasové aktivity uvádějte jen tehdy, pokud mají nějaký vztah k dané pozici.
Tip od experta

Vžijte se do situace člověka, kterému píšete: Vnímal by váš tón jako přiměřeně nadšený nebo přehnaně sebevědomý? Kdybyste byli vedoucím terapeutického týmu a obdrželi tento dopis, chtěli byste se setkat s tím, kdo ho psal?

Druhý odstavec hlavní části: soulad s organizací

Druhý odstavec věnujte své motivaci, proč hledáte místo právě v této psychologické poradně a proč se do jejího týmu hodíte. Prostudujte si důkladně webové stránky budoucího zaměstnavatele. Zakomponujte specifika jejich terapeutického přístupu do svého motivačního dopisu. Prokážete tím nejen svůj upřímný zájem, ale také soulad s hodnotami budoucího pracoviště.

Tento odstavec by měl obsahovat zejména důvody, proč jste si vybrali právě danou organizaci, jakým směrem se chcete profesně rozvíjet, ale i co očekáváte a co naopak můžete nabídnout vy.

Přizpůsobitelný vzor hlavní části motivačního dopisu

Ve Vašem projektu Eduzměna usilujete skrze konkrétní aktivity o změny přístupu k dětem v rámci základního školství. Myslím, že jako dětská psycholožka bych měla Vašemu týmu čím přispět.

V posledních čtyřech letech jsem působila v kutnohorské psychologické poradně, která pracuje s žáky se speciálními potřebami a znevýhodněnými žáky, většinou individuálně.

Podílela jsem se na vytvoření rámce pro řešení duševního zdraví ve školství a na řízení konceptu rodinného poradenství, který získal celostátní uznání. Náš průzkum na konci roku ukázal, že 84 procent dětí pocítilo výrazné zlepšení svého bezprostředního postoje a vyhlídek do budoucna.

Podobně jako Vaše Týmy duševního zdraví, i naše poradna poskytovala krizovou intervenci přímo na školách, prevenci a podporu duševního zdraví dětí a celkovou osvětu a vzdělávání v oblasti duševního zdraví.

Mým úkolem byla práce s nejohroženějšími dětmi. Té bych se také ráda věnovala v rámci Vašeho multidisciplinárního týmu, který poskytuje individuální podporu dětem/žákům a rodinám přímo v terénu.

Zkopírováno!

Výzva k akci a závěr

Každý psycholog ví, jak důležitý je závěr každého rozhovoru. Závěr motivačního dopisu není jiný. Zakončete jej posledním silným příběhem a poté jej uzavřete výzvou k akci, která ukáže, že máte zájem dozvědět se o dané pozici víc. Řeknete-li, že se těšíte na případný pohovor, projevíte nadšení, které každý psycholog potřebuje pro psychicky náročnou práci, která ho čeká.

Přizpůsobitelný vzor závěru a rozloučení motivačního dopisu

Chápu, jaká výzva stojí před Vaším multidisciplinárním týmem, ale mám pocit, že právě u Vašich znevýhodněných žáků mohou mé odborné znalosti něco změnit. Přikládám několik osobních referencí, o nichž s Vámi ráda promluvím během pohovoru.

Budu se těšit na setkání,

s pozdravem,

Mgr. Anežka Víchová

Zkopírováno!

Jak napsat motivační dopis psychologa bez praxe

Řada pracovišť ráda přijme i čerstvé absolventy. Nemáte sice praxi, zato jste mladí a flexibilní. Časová flexibilita a učenlivost budou vlastnosti, které je třeba zdůraznit. Určitě jste také absolvovali nějaké kurzy, školení či brigády, díky nimž jste si zlepšili dovednosti potřebné pro práci psychologa, jako jsou organizační schopnosti, týmová práce, příjemné vystupování, ale i vnímavost a kreativita. Neváhejte je v motivačním dopise rozvést.

Tip od experta

Přečtěte si náš článek o tom, jak napsat životopis bez praxe.

Podívejte se na náš vzor motivačního dopisu absolventa.

Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
430.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
270.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
240.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
130.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
54.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.500 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
90.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.200 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
44.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
22.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
17.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies