1. Blog
 2. Pracovní pohovor
 3. Klíčový průvodce pohovorem
Autor Susan ShorSusan Shor

Klíčový průvodce pohovorem

11 min. čtení
Klíčový průvodce pohovorem
Pohovory jsou stresující. Na svůj velký den se nejlépe nachystáte přípravou a tréninkem. Díky našemu průvodci budete mít od samotného počátku velkou šanci, že pro vás pohovor skončí příznivým výsledkem.

A co se konkrétně dozvíte?

 • Na co se zaměstnavatelé při pohovoru zaměřují
 • Jak se na pohovor připravit
 • Jak si během pohovoru počínat

Na co se zaměstnavatelé při pohovoru zaměřují?

U pracovního pohovoru je každá situace jedinečná, protože zaměstnavatelé a pracovní pozice se liší. Pokud jde o chování při pohovoru, nelze říci, co konkrétně je správné. Snaha předvídat a připravit se na scénáře pracovního pohovoru je však stále zásadní, díky čemuž můžete získat velkou výhodu a rychle získat práci, o kterou usilujete.

Osobní pohovor trvá obvykle 45 minut až hodinu. Ačkoli se vám jako účastníkovi pohovoru může zdát, že je to dlouhá doba, z hlediska personalisty, který potřebuje v celém rozsahu posoudit, zda jste pro danou práci tou pravou nebo tím pravým, to příliš mnoho času není. Kromě hodnocení vašich odpovědí se bude pravděpodobně zajímat o tyto aspekty:

 • Vzhled: Vypadáte dobře? Jste elegantně a profesionálně oblečeni a odpovídá váš oděv firemní kultuře?
 • Řeč těla: Jste člověk, který vzbuzuje respekt a vyvolává dojem úspěchu, nebo působíte spíše jako introvertní a zdrženlivá osobnost?
 • Sebedůvěra: Dáváte svým vystupováním najevo, že máte způsobilost pro danou pozici a jste schopni zvládat náročné úkoly a povinnosti?
 • Znalosti: Rozumíte jazyku, etiketě a kultuře společnosti?
 • Kompatibilní osobnost: Jste typem člověka, kterého by personalista chtěl mít ve svém okolí?

Jak se na pracovní pohovor připravit

Níže uvádíme základní způsoby, jak byste se měli připravit na pracovní pohovor.

Průzkum týkající se společnosti

Zjistěte si vše potřebné o společnosti a pracovní pozici, na niž se hlásíte. Díky internetu je tento úkol jednodušší než kdy dříve. Následující zdroje vám pomohou zjistit, čím se společnost zabývá, jaká je její kultura a úspěchy a jak ji vnímá veřejnost.

Tip od experta

Průzkum týkající se dané společnosti vám pomůže připravit se na pohovor, ale také se vyhnout podvodníkům působícím v oblasti nabídky práce nebo si potvrdit podezření, které o společnosti možná máte. Zdá se vám, že benefity a pracovní doba jsou příliš dobré na to, aby to byla pravda? Anonymní recenze od ostatních zaměstnanců vám mohou pomoci zjistit, co se ve skutečnosti skrývá za příliš dokonalou nabídkou pracovní pozice.

Umějte svůj životopis odříkat nazpaměť

Váš životopis přijde během pracovního pohovoru na přetřes velmi často. Personalisté z něj budou vycházet při svých dotazech, takže musíte být připraveni odpovědět na všechny otázky tak, aby to bylo v souladu s textem, který jste jim odevzdali. 

Tip od experta

V rámci přípravy na pohovor: Personalisté nemají vždy čas na to, aby si před pracovním pohovorem důkladně přečetli váš životopis. Ačkoli vás to v danou chvíli může rozčilovat, neuchylujte se k malicherným odpovědím typu: „To jsem přece uvedl/a už v životopise.“ Místo toho zdvořile ve stručnosti popište své zkušenosti a zeptejte se personalisty, zda by se o nich nechtěl dozvědět více.

Nachystejte se

Dokud pohovor nezačne, nebudete přesně vědět, jaké otázky vám tazatel položí, ale každý průvodce pohovorem vám řekne, že pohovory jsou poměrně předvídatelné a otázky víceméně stejné.

Společnost Glassdoor prošla tisíce hodnocení pohovorů a identifikovala nejčastěji kladené dotazy. Vytvořený seznam obsahoval 50 otázek, z nichž vybíráme 10, které podle nás zazní s největší pravděpodobností:

 • Jak byste se popsal/a?
 • Jaké jsou vaše cíle?
 • Jaké jsou vaše nedostatky?
 • Proč bychom vás měli přijmout do zaměstnání?
 • Kde se vidíte za pět let? A za deset let?
 • Proč máte zájem pracovat právě u nás?
 • Jaký plat očekáváte?
 • Co vás motivuje?
 • Můžete nabídnout něco jedinečného, co nikdo jiný nemá?
 • Řekněte nám o nějakém svém úspěchu, na který jste hrdá/hrdý.
Tip od experta

V rámci přípravy na pohovor: Některé otázky, které zazní během pohovoru, jsou prostě hrozné (Jaké jsou vaše nedostatky?). To však personalistům nebrání v tom, aby je kladli. Připravte se na to, že vám u pohovoru budou kladeny ty nejhorší nebo dokonce nejzáludnější otázky – když s nimi budete počítat, nevyvedou vás z míry.

Na co byste se u pohovoru měli ptát vy svého protějšku?

Pracovní pohovory jsou dvousměrná záležitost. Budete mít možnost položit několik vlastních otázek a očekává se, že tak učiníte.

Neklaďte však otázky bez obsahu, jen proto, abyste něco řekli. Tato část pracovního pohovoru může rozhodnout o vašem úspěchu nebo naopak neúspěchu. Dobře si rozmyslete, na co se ptát. Vaše dotazy by měly ukazovat váš zájem o danou pozici a společnost. Vyhněte se všemu, co už bylo v rozhovoru řečeno, a záležitostem, které by mohly svědčit o nedostatku zájmu nebo pracovní morálky.

Zde je několik otázek, které mohou hovořit ve váš prospěch:

 • Můžete mi říct víc o tom, jaké každodenní povinnosti tato funkce obnáší?
 • Jaké typy školení jsou zaměstnancům k dispozici?
 • Jak byste popsal/a vaši firemní kulturu?
 • Jaké výzvy řešíte ve své funkci?
 • Jak měříte a hodnotíte výkonnost?
 • Existuje v budoucnu možnost povýšení?
 • Jaké vlastnosti jsou podle vás nutné pro úspěch v této pozici?

Pokud vám personalista dá trochu času, abyste něco dodali, nezapomeňte si připravit závěrečnou řeč o tom, proč se na danou pozici hodíte právě vy. To je jedna z nejdůležitějších věcí, které je třeba během pohovoru říct. 

Jaké tři otázky je nejlepší položit při pohovoru? Nejúčinnější otázky vyžadují odpovědi, při nichž si musí personalista představit, že u něj uchazeč už pracuje. Je to subtilní psychologický trik, který funguje velmi dobře.

 • Co bude potřeba k tomu, abych zvládl/a zkušební dobu?
 • Kde si myslíte, že bych mohl/a přinést největší užitek?
 • Jaký typ dovedností vašemu týmu v současné době chybí?
Tip od experta

Jak odmítnout pracovní nabídku, kterou jste již přijali Nikdo není rád, když jej odmítnou. Personalisté rozhodně neočekávají odmítnutí, pokud jste již jejich nabídku práce přijali. Zde je návod, jak jejich zklamání zmírnit.

Naplánujte si cestu

Naplánujte si cestu dopředu. V týdnu předcházejícím pohovoru si na místo cvičně zajeďte tak, abyste byli v sídle společnosti 10 až 15 minut před stanoveným časem. Sledujte, kolik času vám cesta zabere. Pokud jedete veřejnou dopravou, poznamenejte si, kterým vlakem nebo autobusem potřebujete jet a v kolik hodin musíte vyrazit na zastávku. A připravte si záložní plán, který počítá s případnými uzavírkami nebo čekáním na silnicích. 

Jak si během pracovního pohovoru počínat

Jste tedy plně připraveni a přečetli jste si všechny rady týkající se pracovního pohovoru, které jste dokázali sehnat. Přijeli jste včas a můžete začít. Zde je návod, jak si počínat poté, co rozhovor skutečně začal.

Předveďte své dobré chování

Je skvělé, když máte dobré způsoby. Nic vás to nestojí, ale dělá to hotové zázraky, když na personalistu a ostatní pracovníky zapůsobíte příznivým dojmem. Po příchodu do firmy se chovejte zdvořile a s respektem ke každému člověku, kterého potkáte, od strážných na parkovišti přes recepční až po lidi, které míjíte na chodbě. Každého pozdravte a usmějte se. Počítejte s tím, že se potenciální zaměstnavatel těchto lidí zeptá, jak jste se chovali.

Tip od experta

Jak perfektně zvládnout pracovní pohovor na pozici v zákaznickém servisu

Zvládněte řeč těla

To, co během pracovního pohovoru neřeknete, je stejně důležité jako to, co řeknete. Studie naznačují, že řeč těla je zodpovědná za 50 až 70 % veškeré komunikace. Vaše mimika, gesta a držení těla napoví personalistovi mnohé o tom, co jste za člověka. Musíte působit sebevědomě a přátelsky. Vše začíná již ve chvíli, kdy projdete dveřmi místnosti určené pro pohovor.

 • Začněte úsměvem a přátelským pozdravem. Pevně stiskněte podanou ruku (ale nedrťte svému protějšku prsty) a představte se. Řekněte personalistovi, že jej rádi poznáváte.
 • Po celou dobu udržujte oční kontakt a jen občas jej přerušte, aby se nezdálo, že jej chcete zastrašit. Tím vším dáváte najevo, že o setkání máte zájem a svému protějšku věnujete pozornost.
 • Seďte vzpřímeně. Dáváte tak najevo přátelský a otevřený přístup.
 • Ruce mějte mírně rozpažené a nohy rozkročené, abyste nepůsobili defenzivním nebo uzavřeným dojmem.

Jsou to jednoduché kroky, které vám pomohou navázat vztah s personalistou.

Buďte autentičtí

Vzhledem k situaci je těžké se při pracovním pohovoru zcela uvolnit a být sám sebou, ale není žádoucí se přetvařovat. Pracovník, který vede pohovor, se snaží získat představu o tom, zda se do týmu kulturně a profesně hodíte, a pokud se budete snažit být někým jiným než ve skutečnosti, bude vám to v nové práci na škodu.

Odpovídejte stručně

Během pohovoru je čas velmi důležitý a schopnost vyjadřovat se výstižně a stručně představuje jednu ze zásadních dovedností, díky kterým budete přijati. Personalista se chce o vás a vašich schopnostech dozvědět co nejvíc. Odpovídejte stručně, věcně a tak, aby se to týkalo položené otázky. Příběhy ze života o tom, jak jste vyřešili nějaký problém, překonali výzvu, vedli tým, udělali něco zajímavého nebo i chybovali, jsou v pořádku, ale neměli byste příliš odbočovat od tématu nebo hovořit příliš rozvláčně. Zde je několik způsobů, jak se dostat přímo k věci:

 • Připravte si několik klíčových oblastí, o kterých se chcete zmínit v odpovědích na obvyklé otázky při pohovoru (viz třetí bod).
 • Než odpovíte, pár vteřin otázku zvažujte. Využijte pauzu k tomu, abyste si dříve, než se dáte do řeči, v duchu zopakovali otázku a sebrali myšlenky.
 • Mějte na ruce hodinky a nenápadně sledujte, jak dlouho vám odpovědi na jednotlivé otázky trvají. Vždy by vám měly stačit dvě minuty. Nepomlouvejte současného ani bývalé zaměstnavatele.
Tip od experta

Jak udělat dobrý dojem během pohovoru? Pracovní pohovor se ubírá správným směrem, když je uchazeč uvolněný a tazatelé mají pocit, že se k nim dobře osobnostně hodí (a proto se sami uvolní pro hlavní část pohovoru). Pohovor míří špatným směrem, pokud mají pracovníci pochybnosti o vhodnosti uchazeče ještě předtím, než se přejde k profesním záležitostem. Uchazeči si tedy musí udělat přípravu, pokud jde o to, zda jsou kompatibilní s firemní kulturou. Vyskytnou-li se pochybnosti, žádný herecký výkon tento rozpor nezakryje.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Motivační dopis13 min. čtení
Průvodní e-mail
Průvodní e-mail
Kariérní prostředky42 min. čtení
Jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru (a další tipy, jak kultivovaně ukončit pracovní poměr)
Jak napsat oznámení o ukončení pracovního poměru (a další tipy, jak kultivovaně ukončit pracovní poměr)
15 min. čtení
Jak v životopise uvést tvrdé dovednosti
Jak v životopise uvést tvrdé dovednosti
Životopisy4 min. čtení
Jak napsat úvodní zprávu personalistovi (s ukázkami)
Jak napsat úvodní zprávu personalistovi (s ukázkami)
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies