1. Vzory životopisů
 2. Strojní Mechanik
Autor Debbie BrideDebbie Bride

Vzor životopisu Strojní Mechanik

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Strojní Mechanik můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.1
Průměrné hodnocení
27 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Strojní Mechanik
Upravit tento životopis

Jak napsat životopis strojního mechanika

Vaše odborné schopnosti spojené se zvládáním složitých procesů a detailů výroby vám budou při sestavování životopisu strojního mechanika k užitku. Zde jsou jeho jednotlivé komponenty:

 • Záhlaví
 • Souhrn (někdy nazývaný profil či představení uchazeče)
 • Dosavadní kariéra
 • Vzdělání
 • Dovednosti

Výběr nejvhodnějšího formátu životopisu strojního mechanika

Pokud vaši kariéru tvoří souvislá řada pracovních pozic, bude pro váš životopis ideální nejobvyklejší formát, totiž chronologické pořadí. Hlavní okamžiky vaší profesní dráhy jsou v něm uspořádány podle zaměstnavatele a pozice v pořadí od nejnovějších po nejstarší. 

O jiných formátech lze uvažovat, pokud teprve vstupujete na trh práce, přicházíte ze zcela jiného oboru nebo máte různorodou profesní minulost. Jako živnostník působící v roli nezávislého dodavatele můžete případně zvolit funkční strukturu životopisu, která spíše než dosavadní zaměstnání zdůrazňuje vaše odborné dovednosti a znalosti nabyté vzděláním a doplňkovými kurzy. Případně může zdůrazňovat určité projekty, procesy nebo produkty, které svědčí o vašich dovednostech a zkušenostech. Hybridní (kombinovaný) formát životopisu kombinuje prvky chronologického a funkčního životopisu.

Vzor souhrnu životopisu: tlačítko start

Souhrn (zvaný též profil nebo představení uchazeče) je oddíl, který váš životopis nastartuje. Jedná se o pečlivě vyváženou osnovu vašich profesních předpokladů, která má upoutat okamžitou a trvalou pozornost personalisty. Mělo by zde být jasně uvedeno, kdo jste, co jste dokázali a co vás předurčuje k tomu, abyste svoji práci vykonávali dobře. 

Měli byste zde hovořit jasným, popisným a energickým jazykem založeným na dynamických dějových slovech. Tato část by měla vyznít kompaktně, důsledně a spolehlivě a volit přímočarý, autentický a sebejistý tón. 

Uvádíte zde své nejrelevantnější schopnosti a osobní vlastnosti a cíleně hovoříte o svých hlavních přednostech. Příjemce textu by měl získat důvodné přesvědčení, že jste nejlepším mechanikem, jakého na nabízené místo může získat. 

Následuje vzor souhrnu životopisu strojního mechanika, který můžete uzpůsobit pro potřeby vlastní žádosti o zaměstnání.

Vzor souhrnu životopisu k úpravám podle potřeby

Spolehlivý a pracovitý strojní mechanik se zkušenostmi s montáží, instalací a provozem standardních a specializovaných strojních zařízení. Zajištění maximálního objemu strojní výroby a dosažení shody se všemi standardy bezpečnosti a kvality a oborovými normami. Certifikace pro práci s CNC.

Zkopírováno!

Vzor dosavadní kariéry: dostatek zkušeností

Oddíl životopisu strojního mechanika vyhrazený pro dosavadní kariéru spojuje jednotlivé součásti vaší předchozí kariéry do jednoho celku v obráceném chronologickém pořadí. Pokud jsou ve vaší profesní kariéře prázdná místa nebo epizody z jiných oborů, měli byste dát na přední místa relevantní pozice.

Popište svoje pracovní zkušenosti z perspektivy organizace, která pracovní místo nabízí. Zdůrazněte předchozí úspěchy s použitím terminologie, která potenciálního zaměstnavatele přesvědčí o tom, že mu budete prospěšní.

Spíše než na úkoly a povinnosti se soustřeďte na pracovní výsledky a úspěchy. Používejte dynamická dějová slova vyjadřující akci a pohyb.

Pokud je to možné, uvádějte měřitelné výsledky, například zvýšení objemu výroby a efektivity, lepší kontrola kvality, kratší výrobní lhůty a řešení problémů s bezpečností.

Následuje vzor dosavadní kariéry strojního mechanika.

Vzor dosavadní kariéry k úpravám podle potřeby

Strojní mechanik CNC, IVS Hradec Králové
Duben 2016 - červen 2020

 • Zajišťování provozu strojních zařízení, sledování a dokumentace kvality a funkčnosti strojních součástí.
 • Řešení problémů s komplexním strojním zařízením, zajištění údržby.
 • Řešení provozních potřeb s technickým oddělením.
 • Vynikající znalost postupů v oblasti měření a regulace.
 • Kontrola rozměrů strojních součástí, zajištění souladu se specifikacemi.
 • Čtení a interpretace výkresové dokumentace.
 • Práce v souladu s veškerými bezpečnostními předpisy a zásadami společnosti.

 

Strojní mechanik ve Strojírnách STE Hradec Králové
Říjen 2012 - únor 2016

 • Používání ručních, elektrických, pneumatických nástrojů a ohýbacích strojů pro výrobu a montáž kovových výrobků.
 • Využití programových nástrojů k nastavení stroje pro výrobu konkrétních dílů.
 • Úpravy nastavení stroje během výroby dílů podle průběžných pokynů.
 • Provádění plánované údržby a kontroly strojních zařízení.
 • Udržování pracovní plochy v čistotě a pořádku, dodržování zásad bezpečnosti práce.
 • Vždy profesionální přístup a vysoká pracovní morálka.
Zkopírováno!

Vzor oddílu vzdělání v životopise strojního mechanika: aplikované znalosti

Ať máte středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, oddíl vzdělání je u mechanika vždy velmi důležitý. Vždy existují způsoby, jak v tomto zásadním ohledu vyniknout nad ostatními uchazeči.

Uveďte v obráceném chronologickém pořadí, od nejvyšších po nejnižší, veškeré relevantní technické a odborné kurzy, které jste absolvovali během studia a po něm. 

Patří sem nadstavbové vzdělání, kurzy a semináře z odborných oblastí, jako je projektování, montáž, znalost počítačových aplikací a podobně. Uvádějte zde veškeré stáže a odborné programy, nezapomeňte na členství v profesních sdruženích nebo organizacích. 

Avšak i strojní mechanik bez zkušeností, který disponuje jen středoškolským vzděláním, může získat nižší pozici s možností zaškolení. Někteří uchazeči se mohou vykázat zaškolením u stávajícího nebo předchozího zaměstnavatele, případně odbornými kurzy nebo certifikačními programy. V některých státech je pro výkon určitých povolání vyžadována licence.

Následuje vzorový oddíl vzdělání v životopise strojního mechanika.

Vzor oddílu vzdělání v životopisu k úpravám podle potřeby

Střední průmyslová škola v Hradci Králové
Září 2008 - květen 2012

Zkopírováno!

Vzor dovedností v životopise: miřte přesně

Tvrdé dovednosti, tedy znalost věcí podstatných pro konkrétní činnosti strojního mechanika, mají v tomto oddíle CV přednost. Pokud máte dlouhý seznam dovedností, není snadné být stručný a mířit přímo k věci. Vzpomeňte si na naši radu, že máte svůj životopis uzpůsobit konkrétní pozici a organizaci. Ne všechny dovednosti jsou relevantní nebo tak důležité, abyste je uváděli v každém CV.

V životopise strojního mechanika byste neměli opomenout ani měkké dovednosti, tedy osobní charakteristiky, které z vás dělají dobrého zaměstnance a kolegu. Zamyslete se nad tím, ve které z těchto oblastí byste mohli bodovat: kooperativní duch, schopnost řešit problémy, dobrý úsudek, schopnost přizpůsobit se měnícím se okolnostem nebo pokynům, ohled na bezpečnost druhých, ochota pracovat přesčas.

Vzor oddílu určeného pro dovednosti k úpravám podle potřeby
 • Schopnost učit se novým věcem
 • Multitasking
 • Efektivní time management
 • Komunikační dovednosti
 • Ruční obrábění
 • Svařování
 • Práce s CNC stroji
Zkopírováno!
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 430 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
4.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
750.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.800.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.600.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
600.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
570.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
35.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
520.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
360.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
940.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
240.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
210.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
210.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
60.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
4.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
82.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
28.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
50.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies