1. Vzory
 2. Studenta

Příklad motivačního dopisu Studenta

Použijte tento Studenta vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Studenta funkce v roce 2023. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.1
Průměrné hodnocení
23 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Studenta
Upravit tento motivační dopis

Nadešel čas sepsat váš první motivační dopis v životě? Možná jste si mysleli, že životopis a motivační dopis píší jen lidé, kteří již ukončili studium a hledají stálé zaměstnání. Ve skutečnosti ale existuje řada důvodů, proč často potřebují motivační dopis také studenti. Ať se jedná o účast v programu, pozici vedoucího studentského týmu, stáž nebo vaše první pracovní místo, výborně napsaný motivační dopis vám může pomoci vyniknout nad konkurencí a sdělit váš příběh přesvědčivě a se zaujetím. Na střední i vysoké škole může být řada talentovaných studentů, kteří vám konkurují. Studentské zápočty a hodnocení nevypovídají vše o vašich schopnostech. Skvělý motivační dopis může být vaší tajnou zbraní, díky níž vyniknete mezi studenty, kteří mají vynikající známky, avšak postrádají charisma a charakter, jimiž se uchazeč může odlišit od ostatních.

Struktura motivačního dopisu studenta a ukázky textů

Jako student pravděpodobně využijete motivační dopis pro řadu různých účelů, avšak samozřejmě až poté, co jej přizpůsobíte danému cíli. Struktura profesionálního motivačního dopisu je naštěstí do značné míry vždy stejná bez ohledu na obor nebo pracovní pozici. Stejný princip platí i pro stáže, programy a jakýkoli jiný druh žádosti, kterou potřebujete podat. Zde jsou hlavní složky:

 • Záhlaví motivačního dopisu
 • Oslovení
 • Úvod
 • Hlavní část dopisu
 • Závěr
 • Podpis.

Záhlaví motivačního dopisu

Byly doby, kdy lidé žádosti o zaměstnání (a motivační dopisy) posílali běžnou poštou. Naštěstí pro vás se dnes už většina žádostí podává online. Záhlaví motivačního dopisu dříve znamenalo hlavičku na tradičním dopisním papíru, který byste i nadále měli použít v málo pravděpodobném případě, že máte některý materiál poslat postaru, tedy klasickou poštou. V opačném případě slouží záhlaví motivačního dopisu jedinému hlavnímu účelu: ukázat, že se dokument týká právě vaší osoby. Kromě toho je zde vaše telefonní číslo, adresa elektronické pošty, odkaz na váš profil na síti LinkedIn a další kontaktní údaje, které tak bude mít vždy pohotově po ruce každý z personalistů, jejichž rukama dopis projde, pokud putuje velkým personálním oddělením. Lze doporučit, aby text záhlaví byl stručný, neboť tak získáte více prostoru na to, abyste zaměstnavatele přesvědčili o svých přednostech. Cíl tohoto oddílu: dosáhnout toho, aby každý příjemce vašeho dopisu věděl, kdo je jeho autorem, a získal kontaktní údaje, na jejichž základě vás může kontaktovat

Záhlaví má význam také z hlediska formátování vašeho motivačního dopisu. Jedná se o místo, kde můžete přidat trochu barvy nebo výraznější textový prvek podle toho, v jakém oboru nebo organizaci chcete pracovat. Chcete-li, aby vaše materiály působily ještě vytříbeněji, můžete sladit styly ve všech dokumentech žádosti o zaměstnání. Znamená to použít totéž záhlaví na životopis, motivační dopis i jakékoli další materiály žádosti. Vše vám velmi usnadní šablona, neboť díky ní dosáhnete správné rovnováhy mezi profesionalitou a tvořivostí.

Oslovení v motivačním dopise

Oslovení patří k nejkratším oddílům motivačního dopisu, avšak slouží významnému cíli, jímž je vynikající první dojem. Oslovení udává tón celému dopisu a mělo by vyjadřovat úctu a profesionalitu. Ve většině případů však není nutné být přehnaně formální. V mnoha situacích se hodí „Vážená paní/vážený pane“ následované příjmením dané osoby. Cíl tohoto oddílu: vypracovat zdvořilý úvod, jímž se vhodně a profesionálně obrátíte na příjemce.

Je vědecky dokázáno, že lidé rádi slyší své jméno. Tento zajímavý poznatek můžete využít ve svůj prospěch a adresovat motivační dopis přímo osobě, která jej bude číst. Zaměstnavatelé a organizace spolupracující se studenty často ve výzvě pro uchazeče uvádějí jméno kontaktní osoby. Někdy to může být i zkouška, jejímž prostřednictvím potenciální zaměstnavatel zjišťuje, kteří studenti si zadání pozorně přečetli a uvedli tuto osobu ve svém dopise.

Jestliže váš dopis může v dané organizaci číst neznámý počet osob, není třeba plýtvat energií na pracné zjišťování konkrétního jména. Úplně postačí, když v takovém případě vynecháte chladné a zastaralé „Všem dotčeným osobám“. Namísto toho se snažte v oslovení uvést název společnosti následovaný názvem týmu nebo útvaru.

Úvod motivačního dopisu

Úvod představuje upoutávku k vašemu dopisu. Úvodní odstavec vám umožňuje upoutat pozornost příjemce zajímavým líčením, smělým tvrzením nebo energickou první větou. Společnosti a organizace často rády spolupracují se studenty, protože bývají kreativní a mají neotřelé nápady. Snažte se příjemce neuspat nevýraznými úvodními frázemi typu „Obracím se na Vás, abych vyjádřil/a zájem o nabízené pracovní místo...“ Lepší je v úvodu naznačit své nejlepší schopnosti a navnadit tak příjemce, aby pokračoval ve čtení. Cíl tohoto oddílu: vytvořit smělý a poutavý první odstavec, díky němuž bude chtít příjemce pokračovat ve čtení.

Hlavní část motivačního dopisu 

Hlavní část motivačního dopisu tvoří jednotlivé odstavce samotného textu. Zde se můžete pustit do podrobnějšího popisu svých úspěchů, významných okamžiků ve své kariéře a postojů. Pokud se vám hlavní část textu zdá málo strukturovaná, můžete ji rozdělit na dva dílčí oddíly. V prvním můžete použít metodu, která umožňuje vyjádřit situaci, úkol, akci a její pozitivní výsledek (STAR – Situation, Task, Action, Result). Snažte se každé líčení omezit jen na několik řádků, aby příjemce nepolevoval v pozornosti při čtení dalších částí textu. Ve druhém pododdílu se můžete pustit do popisu svých dovedností, mimoškolních aktivit a pracovních zkušeností. Snažte se každou tuto věc provázat s pracovní pozicí, o kterou se ucházíte, abyste ukázali, proč se do dané organizace skvěle hodíte. Cíl tohoto oddílu: uvést podrobnosti o vašich jedinečných kvalitách a předchozích zkušenostech a poskytnout konkrétní příklady svědčící o vašem přístupu k řešení problémů a schopnosti spolupracovat s ostatními.

Závěr a podpis motivačního dopisu

Gratulujeme, propracovali jste se až k závěru motivačního dopisu! Nyní stačí již jen napsat poslední odstavec, který vyzní zdvořile a povzbudí příjemce, ab se s vámi spojil a dozvěděl se více o tom, jak úžasného uchazeče ve vás nalezl. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je předložit výzvu k akci. Jedná se o řádek textu, jímž sdělujete, že jste dychtiví posunout komunikaci o krok dále a doufáte, že vás příjemce bude kontaktovat. Chcete znít sebevědomě a odhodlaně, nikoli však domýšlivě nebo arogantně. Dopis poté ukončete standardní frází typu „S pozdravem“ nebo „Srdečně zdravím“. Cíl tohoto oddílu: ukončit dopis výrazným a pozitivním sdělením, vytvořit účinnou výzvu k akci, jíž příjemce zdvořile a profesionálně vyzvete k tomu, aby vás kontaktoval.

Formát motivačního dopisu studenta a obvyklé chyby

Následuje několik tipů na psaní motivačního dopisu, díky nimž se vyhnete obvyklým úskalím:

Nesouvisející informace: i studentské zájmy a záliby mohou představovat užitečné informace pro motivační dopis (platí to zejména pro středoškolské studenty). Pokud se však jedná o žádost profesní povahy, je vhodné vynechat rodinný život, kluby a přátele a soustředit se na věci, které mají spojitost s danou pozicí.

Formátování a vzhled: obecně platí, že by formátování mělo odpovídat oboru, v němž chcete pracovat, a pracovní pozici, o niž se ucházíte. Výrazné barvy a těžké fonty na formálně založené zaměstnavatele nepůsobí dobře, snažte se proto najít styl, který bude přesně odpovídat vašim potřebám. Může vám s tím pomoci profesionální šablona.

Překlepy a gramatické chyby: do termínu odevzdání žádosti o zaměstnání zbývá jen hodina a vy už to chcete mít za sebou? Příště si raději nechejte více času na druhé čtení a kontrolu pravopisu dokumentu. Ještě lepší je požádat někoho z vašich známých, aby text přečetl a poskytl vám zpětnou vazbu.

Zaměnitelné nebo příliš formální obraty: váš motivační dopis by měl znít profesionálně, avšak zároveň přirozeně; měl by ukazovat, že jste člověk z masa a kostí. Pokud jste pouze zkopírovali cizí text nebo používáte sáhodlouhá a komplikovaná slova, abyste se předvedli, příjemce tím neošálíte. Lepší je vždy psát stylem, který je vám vlastní.

Co si zapamatovat

 • Motivační dopis je poslední instancí, která rozhoduje o vašem úspěchu, a jeho prostřednictvím můžete ovlivnit rozhodnutí personalistů. Je zcela zásadní a mimořádně prospěšný I V PŘÍPADĚ, že od uchazečů o stáž není vyžadován.
 • Seznamte se s tím, jakou má motivační dopis strukturu, a mějte na paměti účel jeho jednotlivých oddílů.
 • Využívejte emoce a psychologii, abyste získali body nezbytné k získání stáže, o kterou se ucházíte.
 • Použijte správný tón a pamatujte na to, co zaměstnavatelé od stážistů očekávají.
 • Vyhýbejte se zaměnitelnému textu a formátovacím nástrahám v textových editorech a používejte vizuální styl (včetně grafických prvků), který upoutá pozornost.

Se službou CVapp.cz můžete vytvořit dokonalý motivační dopis během pár minut. Žádná nejistota, žádné potíže. Pusťte se do toho a vyhrajete!

Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 386 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
320.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
83.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
43.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
92.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
36.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
39.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
5.100 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
24.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
68.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
2.100 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
31.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
45.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
37.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
18.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
21.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
16.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
14.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
20.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
3.300 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
10.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
55.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies