1. Vzory
  2. Manažer
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Příklad motivačního dopisu Manažer

Použijte tento Manažer vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Manažer funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.1
Průměrné hodnocení
75 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Manažer
Upravit tento motivační dopis

Jaké jsou hlavní části motivačního dopisu?

  • Záhlaví motivačního dopisu
  • Oslovení/pozdrav
  • Úvod motivačního dopisu
  • Prostřední (hlavní) část motivačního dopisu
  • Závěrečný odstavec motivačního dopisu (závěr a výzva k akci)

Podrobnosti o těchto oddílech a tipy a vzory najdete ve zvláštním průvodci, který se věnuje psaní motivačních dopisů.

Komplexní průvodce psaním motivačního dopisu nabízí obecné pokyny týkající se sestavování motivačního dopisu, níže pak najdete konkrétnější informace o tom, jak maximálně využít každého jednotlivého odstavce a oddílu tohoto textového útvaru.

Naše ukázka průvodního dopisu manažera je dobrým základem pro úspěšné sestavení profesionální žádosti o zaměstnání:

Záhlaví motivačního dopisu

Ve větších firmách je přijímáním nových zaměstnanců často pověřen celý tým personalistů. Vaše žádost tak nejspíše bude putovat od jednoho stolu ke druhému a bude ji číst několik lidí. Záhlaví vašeho motivačního dopisu slouží především k tomu, aby každý jeho příjemce mohl snadno zjistit, kdo text psal a jak se s ním lze spojit a domluvit se na případném pohovoru. Uvádějte pouze nezbytné osobní údaje, jako je vaše telefonní číslo, e-mailová adresa a LinkedIn.

Druhotným cílem vašeho motivačního dopisu je dát dokumentu atraktivní vzhled a dosáhnout toho, aby v něm vaše jméno nebylo možné přehlédnout. 

Oslovení v motivačním dopise

Oslovení je důležitý způsob, jak hned od počátku vytvořit osobní vazbu a nasadit uctivý tón. Zvolte oslovení, které je nejlépe odpovídá vašemu potenciálnímu pracovnímu zařazení. „Vážená paní/pane“ následované příjmením příjemce dopisu lze použít téměř ve všech formálních situacích, některé společnosti však dávají přednost neformálnějšímu stylu, kdy lze dokonce použít i křestní jméno. My pro jistotu ve vzoru motivačního dopisu používáme tradiční „Vážená paní/pane“.

Cíl tohoto oddílu: Vytvořit vazbu na příjemce dopisu tím, že zvolíme vhodné oslovení a použijeme jeho jméno. 

Vážená paní Malá,

Zkopírováno!

Úvod motivačního dopisu

Personalisté jsou velmi zaměstnaní lidé. Úvod vašeho motivačního dopisu je cesta, jak získat pozornost příjemce a zvýšit šanci, že dopis přečte až do konce. Je vhodné uvést název pozice, o kterou se ucházíte, za všech okolností se však vyvarujte mdlého začátku. Zajímavý postřeh, relevantní fakt nebo působivé prohlášení, to všechno jsou vhodné způsoby, jak vytvořit poutavý a dobře zapamatovatelný motivační dopis.

Cíl tohoto oddílu: Vzbudit pozornost personalisty hned od počátku tím, že použijeme zajímavý postřeh, fakt nebo působivé prohlášení a vytvoříme tak energický úvod.

Vzor úvodu motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

všichni rodiče, ať potomka teprve očekávají, nebo se z něj již těší, se v oddělení dětského zboží Vaší společnosti zdrží o něco déle než ostatní zákazníci. Podle provedeného výzkumu zde stráví o 34 % více času. Odhaduji, že jsem za posledních třináct let na základě analýzy chování zákazníků v prodejně a údajů o odbytu zboží pomohla více než milionu z nich zvolit to nejlepší řešení pro jejich ratolesti.

Zkopírováno!

Hlavní část motivačního dopisu

Hlavní část dopisu je část, kde můžete konečně probrat všechny své úspěchy, dovednosti a významné okamžiky své kariéry, které z vás činí skvělého uchazeče o danou pozici. Musíte se vyhnout příliš sebevědomému nebo arogantnímu tónu, ale nesmíte se bát zdůraznit své přednosti, neboť tento oddíl má především pomoci vaší věci.

Psaní si usnadníte tím, že hlavní část rozdělíte na dva pododdíly. V prvním můžete použít metodu, která umožňuje popsat situaci, požadovaný úkol, vaši akci a pozitivní výsledek, jehož jste dosáhli (STAR – Situation, Task, Action, Result).

Ve druhém se můžete rozepsat o svých manažerských dovednostech a o tom, jak můžete být prospěšní danému zaměstnavateli, aby si mohl učinit lepší představu o výhodách, které jeho společnosti přinesete.

Cíl tohoto oddílu: Použít konkrétní, relevantní příklady vašich nejrůznějších dovedností a potenciální užitečnosti pro zaměstnavatele.

Vzor hlavní části motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Hodně si s nimi o jejich dětech povídám. A dokázala jsem díky tomu dosáhnout meziročního nárůstu obratu o 16 %.

Lidé stále více nakupují online a je to právě tento blízký vztah s pracovníky prodejny, díky němuž se zákazníci i nadále vracejí. Dávám jim pocit jistoty, pomáhám vybrat správné zboží a vždy jsem se umísťovala na prvním místě v obratu z doplňkových nákupů. Necítím rozpaky, když zákazníky přesvědčuji, aby si pro své děti koupili lepší zboží.

Znám velmi dobře prostředí velkoformátových prodejen a velmi ráda bych Vám představila ocenění, která jsem získala za vynikající pracovní výsledky. O mých marketingových nápadech se psalo v oborovém tisku a málokdy chyběla zmínka o mých postupech v řízení skladových zásob a opatřeních proti jejich ztrátám. Nemůžete zákazníka nadchnout pro zboží, které nemáte vystavené v prodejně.

RetailMart jistě může potřebovat člověka s mými provozními výsledky:

  • Tržby a marže stabilně nad stanovenými cíli
  • V nejúspěšnějším roce 85% nárůst oproti rozpočtu
  • Průměrná dostupnost zboží na prodejně 99,2 % a ztráty nižší než 0,5 % (1 % stanoveného cíle).
  • Aktivní nabízení zboží – 16 % dosaženého obratu tvořeno doplňkovými nákupy

Vedla jsem různě početné týmy pracovníků prodejen a ověřila si díky tomu, jakou hodnotu má soudržný kolektiv zaměřený na plnění stanovených cílů, pro který je radost prodávat zákazníkům zboží, z něhož mají užitek. Nedokážu pracovat s lhostejnými lidmi a snažím se, aby se moje nadšení přenášelo i na ostatní.

Zkopírováno!

Jak ukončit motivační dopis manažera (závěr a rozloučení)

Uvedli jste své přednosti a je čas zakončit dopis skvělým závěrem a rozloučením. Chcete-li personalistu přimět k tomu, aby vás kontaktoval, zkuste jej vybídnout k akci. Jedná se o větu, která vyjadřuje vaše nadšení pro danou pozici a vyzývá personalistu, aby se s vámi spojil. Bude-li na to dost místa, můžete zde ještě jednou uvést i své telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Poté dopis ukončete vhodným rozloučením. Je vhodné použít „S pozdravem“ nebo i méně formální „Děkuji“.

Cíl tohoto oddílu: Účinným způsobem vyzvat personalistu k akci, aby vás kontaktoval, a rozloučit se vhodnou závěrečnou frází.

Jak ukončit motivační dopis manažera

O této pracovní pozici jsem se dozvěděla od vedoucí Vašeho oddělení paní Novotné, která je moje dobrá známá a vím od ní proto vše o vaší firemní kultuře. Velmi bych uvítala možnost dostavit se na pohovor a probrat s Vámi, jak bych se mohla zapojit do Vašeho týmu.

S pozdravem

Klára Štěpánková

Zkopírováno!
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis
Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 419 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
410.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
250.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
220.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
130.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
48.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.200 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
33.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
87.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
42.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
48.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
27.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
27.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
21.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
18.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
27.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.100 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
16.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
95.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies