1. Vzory
  2. Projektového Manažera
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Příklad motivačního dopisu Projektového Manažera

Použijte tento Projektového Manažera vzor motivačního dopisu pro úplnost uchazečského procesu a získejte svou práci snů - bez frustrací, bez omylů. Tento vzor motivačního dopisu je speciálně navržen na Projektového Manažera funkce v roce 2024. Profitujte z našich vzorových vět a profesionálního rozvržení a napište si během několika minut dokonalý motivační dopis ke stažení.
4.2
Průměrné hodnocení
44 lidí už ho ohodnotilo
Příklad motivačního dopisu Projektového Manažera
Upravit tento motivační dopis

Průvodce dopisem pro projektového manažera.

Aby byl projekt kvalitní, musí být dobře zorganizovaný, a totéž platí pro motivační dopis projektového manažera. Váš motivační dopis by měl být stručný a zároveň by měl obsahovat všechny součásti nezbytné k tomu, aby udělal skvělý první dojem a zprostředkoval vaše nejpřesvědčivější zkušenosti.

Zde jsou hlavní složky motivačního dopisu:

  • Záhlaví motivačního dopisu
  • Oslovení
  • Úvod
  • Hlavní část dopisu
  • Závěr
  • Podpis

Tato struktura motivačního dopisu zůstává v podstatě stejná u různých pracovních pozic a oborů, takže se jí budete moci držet bez ohledu na to, kam vás vaše kariéra povede. Další tipy pro psaní jednotlivých částí naleznete v našem obecném průvodci pro psaní motivačních dopisů.

Použijte tento vzor motivačního dopisu projektového manažera jako vodítko při psaní vašeho vlastního dopisu.

Vzor motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Vážená paní Hurníková,

jako projektový manažer sleduji dva cíle – aby se plně využil potenciál každého projektu a aby zároveň všichni zúčastnění měli dostatek kapacity na svoji každodenní práci.

Když jsem před pěti lety nastoupil do společnosti LVL, jednalo se o tým 90 lidí a společnost, která rostla o 35 % ročně, aniž by měla jakýkoli projektový management. Protože jsem dříve pracoval jako projektový manažer v maloobchodě, zavedl jsem procesy a postupy, které mé kolegy vedly ke změnám při zachování efektivity, finanční disciplíny a dobré organizace.

Řídil jsem strategii dodavatelského řetězce u pěti projektů zaměřených na získávání zdrojů ve východní Evropě, otevřel cross-dockingový sklad s plochou 1000 metrů čtverečních, dohlížel na výměnu poskytovatelů logistiky a prováděl kompletní posouzení našich systémů a procesů z hlediska používaných technologií. Výsledkem byl projekt v hodnotě 42 milionů Kč, v jehož rámci jsme kompletně změnili systém zajišťování informačních technologií.

Moje projekty v LVL přinesly úspory ve výši 25 milionů Kč ročně, vedly ke zkrácení doby přepravy ze závodu do logistického centra o 10 %, ke zefektivnění celního odbavení a ke konsolidaci poskytovatelů dopravních služeb ze 125 na 72 (a také k poklesu o 28 % u odchylek). Vždy jsem se snažil vidět projekty z více úhlů pohledu a za náš projekt alternativních forem přepravy jsem od společnosti DLN Freight získal ocenění „partner roku“.

Při své práci využívám znalosti ze svého studia ekonomie a navazujících online kurzů projektového managementu: osvědčení PM Certificate, Lean a Prince2, absolvoval jsem také více než deset dalších specializovaných kurzů. Snažím se o neustálé sebezdokonalování a jsem přesvědčen, že mám-li dostat to nejlepší z projektových týmů, které řídím, musím vždy myslet moderně.

Jsem si vědom, že ve své organizaci zatím funkci projektového manažera nevyužíváte, velmi rád bych se proto podělil o své zkušenosti s nastartovánm projektového managementu u mého předchozího zaměstnavatele, společnosti LVL.

S pozdravem

Robert Veselý

Zkopírováno!

Záhlaví motivačního dopisu

Záhlaví vašeho motivačního dopisu je pravděpodobně prvním prvkem stránky, kterého si personalista všimne. Jedná se o místo v horní části stránky, které by mělo uvádět nezbytné osobní údaje, jako je vaše jméno a kontaktní údaje. Pokud jsou pro nabízenou pozici projektového manažera relevantní sociální sítě, jako je LinkedIn, uveďte je zde také. Nechte se inspirovat našimi vzory motivačních dopisů.

Druhým cílem záhlaví vašeho motivačního dopisu je vytvořit atraktivní formátování. Dosáhnete toho výběrem barev a formátovacích prvků, které navodí patřičný tón a vzhled slučitelný se značkou vašeho potenciálního zaměstnavatele. Vzpomínáte si na tip, jak přizpůsobit svůj motivační dopis? Stejně tak je žádoucí přizpůsobit i formátování. Výrazně vám to mohou usnadnit šablony motivačních dopisů.

Oslovení v motivačním dopise

Oslovením v motivačním dopise vytváříte osobní vazbu se zaměstnavatelem a navozujete přátelský a zdvořilý tón pro zbývající část motivačního dopisu. Pokud je to možné, měli byste se snažit oslovit příjemce motivačního dopisu jménem.

V případě formálních pozic, kdy jste s personalistou neměli žádné předchozí vztahy, obvykle dobře funguje oslovení „Vážená paní/pane“ následované příjmením. Pokud jste již s personalistou v kontaktu nebo dopis posíláte v těle e-mailu, stačí napsat jen „Dobrý den“. V případě pochybností zvolte formálnější přístup, abyste se personalisty nedotkli.

Cíl tohoto oddílu: v oslovení navodit pozitivní a zdvořilý tón tím, že se na příjemce motivačního dopisu obracíme jménem.

Vzor oslovení v motivačním dopise k úpravám podle potřeby

Vážená paní Hurníková,

jako projektový manažer sleduji dva cíle – aby se plně využil potenciál každého projektu a aby zároveň všichni zúčastnění měli dostatek kapacity na svoji každodenní práci. Když jsem před pěti lety nastoupil do společnosti LVL, jednalo se o tým 90 lidí a společnost, která rostla o 35 % ročně, aniž by měla jakýkoli projektový management. Protože jsem dříve pracoval jako projektový manažer v maloobchodě, zavedl jsem procesy a postupy, které mé kolegy vedly ke změnám při zachování efektivity, finanční disciplíny a dobré organizace.

Zkopírováno!

Úvod motivačního dopisu

Úvod motivačního dopisu je místem, kde se snažíte upoutat pozornost personalisty a ukázat mu, že váš motivační dopis stojí za přečtení. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je uvést relevantní příklad, statistický údaj nebo skutečnost svědčící o tom, že znáte danou společnost a její potřeby. Vzhledem k tomu, že personalista může hodnotit uchazeče o více pozic v rámci jednoho projektu, je dobré uvést, na které pozice se hlásíte. Důležité je snažit se o to, aby byl úvod zajímavý a stručný.

V úvodu našeho vzoru motivačního dopisu přecházíme rovnou k věci a uvádíme filozofii projektového řízení: 

Vzor úvodu motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Když jsem před pěti lety nastoupil do společnosti LVL, jednalo se o tým 90 lidí a společnost, která rostla o 35 % ročně, aniž by měla jakýkoli projektový management. Protože jsem dříve pracoval jako projektový manažer v maloobchodě, zavedl jsem procesy a postupy, které mé kolegy vedly ke změnám při zachování efektivity, finanční disciplíny a dobré organizace.

Řídil jsem strategii dodavatelského řetězce u pěti projektů zaměřených na získávání zdrojů ve východní Evropě, otevřel cross-dockingový sklad s plochou 1000 metrů čtverečních, dohlížel na výměnu poskytovatelů logistiky a prováděl kompletní posouzení našich systémů a procesů z hlediska používaných technologií. Výsledkem byl projekt v hodnotě 42 milionů Kč, v jehož rámci jsme kompletně změnili systém zajišťování informačních technologií.

Moje projekty v LVL přinesly úspory ve výši 25 milionů Kč ročně, vedly ke zkrácení doby přepravy ze závodu do logistického centra o 10 %, ke zefektivnění celního odbavení a ke konsolidaci poskytovatelů dopravních služeb ze 125 na 72 (a také k poklesu o 28 % u odchylek). Vždy jsem se snažil vidět projekty z více úhlů pohledu a za náš projekt alternativních forem přepravy jsem od společnosti DLN Freight získal ocenění „partner roku“.

Zkopírováno!

Cíl tohoto oddílu: upoutat pozornost personalisty zajímavou informací o sobě, relevantním faktem nebo důležitou dovedností.

Prostřední část motivačního dopisu

Hlavní část motivačního dopisu je část, kde se konečně můžete věnovat všem jedinečným vlastnostem a vizím, které z vás dělají ideálního uchazeče, a také základním dovednostem, které vás odlišují od ostatních. Protože se jedná o nejrozsáhlejší oddíl, můžete si práci usnadnit rozdělením na dvě dílčí části.

V první použijte metodu, která umožňuje popsat situaci, úkol, akci a její pozitivní výsledek (STAR – Situation, Task, Action, Result). Měli byste vybrat příklady, které jsou pro danou pozici projektového manažera nejrelevantnější.

Ve druhém pododdíle můžete uvést konkrétní tvrdé dovednosti, pokud jsou nedílnou součástí práce nebo vaší představy o projektech, které byste mohli vést.

Vzor hlavní části motivačního dopisu k úpravám podle potřeby

Jsem si vědom, že ve své organizaci zatím funkci projektového manažera nevyužíváte, velmi rád bych se proto podělil o své zkušenosti s nastartovánm projektového managementu u mého předchozího zaměstnavatele, společnosti LVL.

S pozdravem

Robert Veselý

Zkopírováno!

Cíl tohoto oddílu: použít metodu STAR a nabídnout relevantní příklady svých manažerských dovedností, zdvořile představit svůj možný přínos pro danou pozici.

Jak zakončit motivační dopis projektového manažera 

Závěr motivačního dopisu by měl být natolik silný, že personalista bude chtít získat další informace. Toho můžete účinně dosáhnout pomocí výzvy k akci. Jedná se o větu, která vyjadřuje váš zájem o danou pozici a vyzývá personalistu, aby se s vámi spojil. Můžete zde také znovu uvést svůj e-mail nebo telefonní číslo. 

Cíl tohoto oddílu: vybídnout personalistu, aby se s vámi spojil, a zakončit dopis zdvořilým rozloučením.

Napište motivační dopis během několika minut
Napište motivační dopis během několika minut
Upozorněte na sebe a získejte si rychleji práci s naší sbírkou bezplatných šablon motivačních dopisů, které jsou odborně navrženy tak, abyste dosáhli na perfektní pozice.
Napsat motivační dopis

Profesionálně navržené šablony zdarma

S více než 10 miliony životopisů a motivačních dopisů je Cvapp.cz vedoucí on-line editor kariéry, který zajistí, abyste skončili na straně přijatých uchazečů.
4.5 z 5
založeno na 430 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm cover_letter template
Stockholm
1.400.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York cover_letter template
New York
440.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna cover_letter template
Vienna
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney cover_letter template
Sydney
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn cover_letter template
Londýn
290.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin cover_letter template
Dublin
250.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva cover_letter template
Moskva
63.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
160.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid cover_letter template
Madrid
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago cover_letter template
Santiago
140.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur cover_letter template
Singapur
53.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo cover_letter template
Oslo
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město cover_letter template
Kapské Město
7.900 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž cover_letter template
Paříž
36.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín cover_letter template
Berlín
94.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva cover_letter template
Ženeva
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver cover_letter template
Vancouver
46.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio cover_letter template
Tokio
62.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán cover_letter template
Milán
51.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon cover_letter template
Lisabon
30.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona cover_letter template
Barcelona
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň cover_letter template
Kodaň
23.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago cover_letter template
Chicago
20.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio cover_letter template
Rio
29.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím cover_letter template
Řím
5.700 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston cover_letter template
Boston
18.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto cover_letter template
Toronto
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies