1. Vzory životopisů
 2. Pastry chef
Autor Anna MuckermanAnna Muckerman

Vzor životopisu Pastry chef

Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2024. Tento příklad životopisu Pastry chef můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes!
4.9
Průměrné hodnocení
65 lidí už ho ohodnotilo
Vzor životopisu Pastry chef
Upravit tento životopis

Pokud nastal čas, abyste jako pastry chef hledali novou pracovní pozici, neměli byste spoléhat pouze na své sladké výtvory. Budete potřebovat také životopis, který personalistu seznámí s vaší profesní kariérou, zájmy a osobností. Naštěstí jsme tu my, abychom vám s tím pomohli.

Tento průvodce a odpovídající vzor životopisu uchazeče o pozici pastry chef vám ukáže, jak:

 • Zvolit klíčové oddíly vašeho životopisu včetně oddílu dosavadní kariéry, souhrnu a dovedností
 • Zvolit nejvhodnější formát životopisu uchazeče o pozici pastry chef nebo cukrářky či cukráře
 • Vytvořit rozvržení a grafickou podobu, díky nimž vaše žádost o zaměstnání příjemce zaujme a pomůže vám získat práci!

Co dělá pastry chef?

Pastry chef je cukrář, který vytváří různé druhy cukrovinek a dezertů, k nimž zpravidla patří sušenky, bonbóny, dorty a další sladkosti. Tyto cukrářky a cukráři obvykle pracují v cukrárnách, specializovaných prodejnách či restauracích a hotelech nebo působí samostatně jako OSVČ. Udržují kuchyni v čistotě a pořádku a při přípravě dezertů pracují s nástroji a obsluhují stroje. Nakupují suroviny, řídí se recepty a usilují o co největší spokojenost svých zákazníků. Pastry chef nebo cukrář musí dobře rozumět tomu, co obnáší pečení a příprava dezertů, pouze tak dosáhne požadovaných výsledků. Obvykle se od těchto pracovníků vyžaduje také vysoká úroveň uměleckých schopností, díky čemuž mohou vytvářet novátorské a lákavé dekorace. Lidé na pozici pastry chef či cukrářky nebo cukráře mohou pracovat samostatně nebo ve spolupráci s dalším kuchyňským personálem.

Jak napsat životopis uchazeče o pozici pastry chef

Chcete-li napsat skvělý životopis cukrářky nebo cukráře, měl by rozhodně obsahovat následující části:

 • Záhlaví životopisu
 • Souhrn životopisu (též profil nebo představení uchazeče)
 • Oddíl dosavadní kariéry
 • Oddíl věnovaný dovednostem
 • Oddíl vzdělání

Úspěšný životopis uchazeče na pozici pastry chef by měl jednoznačně vypovídat o schopnosti vytvářet lákavé cukrovinky a dezerty. Váš životopis by měl obsahovat účinný oddíl s vaším profilem, který přehledně a efektivně shrne vaše schopnosti, vlohy a zkušenosti s přípravou cukrovinek a dezertů. Je důležité, aby tento úvod byl stručný a zároveň uváděl ty nejpůsobivější detaily týkající se vaší odborné práce a přidané hodnoty, kterou přinášíte.

Váš životopis by měl dále obsahovat vhodně uspořádaný oddíl věnovaný dosavadní kariéře, v němž jsou předchozí pozice řazeny v obráceném chronologickém pořadí, se zvláštním důrazem na zaměstnání v gastronomickém odvětví. Důležité je používat účinná dějová slova, která poukazují na vaše dovednosti a schopnosti. Měli byste také do životopisu zahrnout a pečlivě zpracovat oddíl věnovaný dovednostem, který bude obsahovat atraktivní kombinaci měkkých a tvrdých dovedností souvisejících s prací cukrářky nebo cukráře. Vždy je vhodné si znovu přečíst popis pracovní pozice, o kterou se ucházíte, a pokud možno do svého životopisu zahrnout dovednosti, které jsou v něm požadovány.

Tip od experta

Pokud se ucházíte o práci ve střední nebo velké společnosti, bude vaším cílem dosáhnout toho, aby váš životopis obstál před systémem ATS ( automatizované systémy pro výběr uchazečů). Tyto systémy procházejí životopisy a hledají v nich klíčová slova z popisu pracovní pozice, který sestavil zaměstnavatel. Pouze životopisy s nejvyšším hodnocením postupují k personalistovi k dalšímu posouzení. Musíte zabránit tomu, aby váš životopis v tomto procesu pohořel – vezměte důležité povinnosti a dovednosti z popisu pracovní pozice a přidejte je do příslušných oddílů svého textu.

Výběr nejvhodnějšího formátu životopisu pro uchazeče na pozici grand chef

Většina cukrářek a cukrářů, kteří mají alespoň nějaké předchozí zkušenosti, by měla zvolit standardní formát v obráceném chronologickém pořadí. Tato struktura je výhodná z hlediska oddílu dosavadní kariéry, kde můžete uvést související role počínaje tou nejnovější a jít zpět až 10 let do minulosti. Formát životopisu v obráceném chronologickém pořadí je často nejlepší volbou, protože ho preferují personalisté a nejsnáze přečtou ATS.

Někteří uchazeči však mohou v určité situaci potřebovat formát životopisu, který nabízí trochu větší flexibilitu. V případě učňů, studentů a osob samostatně výdělečně činných to může být funkční formát životopisu, v němž lze uvést relevantní dovednosti a zkušenosti, aniž by obsahoval plnohodnotný oddíl věnovaný dosavadní kariéře. Stejně tak může tuto situaci dobře vyřešit hybridní formát, který kombinuje strukturu v obráceném chronologickém pořadí a funkční strukturu.

Statistická analýza

O tom, že je o cukrářské povolání zájem, svědčí i tento článek, ve kterém se dočtete, že patří mezi tři obory, o které nejvíce usilují žáci základních škol. Mnozí z nich budou pracovat v restauracích, hotelech a výrobních závodech.

Vzor souhrnu životopisu

Souhrn je místo, kde se můžete pochlubit svými nejvýznamnějšími dovednostmi spolu s osobnostními rysy, díky nimž jste výkonný pastry chef. Jedná se o 3 až 5 vět, které by měly personalistovi poskytnout ochutnávku toho, co můžete nabídnout, a povzbudit ho, aby si přečetl ostatní údaje z vašeho životopisu. S pomocí čísel a popisného jazyka můžete vyniknout hned na začátku textu.

Následuje oddíl souhrnu z našeho vzorového životopisu uchazeče o pozici pastry chef.

Vzor souhrnu k úpravám podle potřeby

Zkušená, nadšená cukrářka s více než sedmiletou zkušeností z oboru – vytváření zajímavých a chutných dezertů pro restaurace, akce, ochutnávky. Vytváření ozdobných chlebíčků, dezertů, pečiva, čokolád a nejrůznějších cukrovinek. Používání pokročilých cukrářských technik, znalost hygienických zásad a detailní obeznámenost se zásadami cukrářského designu.

Zkopírováno!

Vzor dosavadní kariéry

Vzhledem k tomu, že oddíl věnovaný dosavadní kariéře bude pravděpodobně stěžejní částí vašeho životopisu, budete chtít uvést všechny dovednosti a zkušenosti, s nimiž do nového zaměstnání přicházíte. Nejprve uveďte své relevantní zkušenosti počínaje posledním zaměstnáním. Nezapomeňte specifikovat název pracovní pozice, název zaměstnavatele, místo výkonu práce a dobu, po kterou jste u daného zaměstnavatele pracovali. Následovat by mělo 4 až 5 odrážek, které ukazují vaše přednosti, vykonávané povinnosti a úspěchy, jichž jste dosáhli. Doplňte čísla, statistiky a dějová slova, na nichž doložíte své výsledky.

Následuje oddíl dosavadní kariéry z našeho vzorového životopisu cukrářky.

Vzor dosavadní kariéry k úpravám podle potřeby

Pastry chef, Profi Catering, Hradec Králové
Listopad 2014 - září 2019

 • Práce na pozici pastry chef, vytváření sezónních dezertů pro různé akce.
 • Příprava speciálních dezertů pro akce zákazníků.
 • Vytváření mnoha druhů pečiva, cukrářských výrobků a cukrovinek.
 • Používání výtvarných motivů na cukrářských výrobcích.
 • Vytváření speciálních dortů pro svatby a další slavnostní akce.
 • Pořádání soukromých předváděcích akcí tvorby pečiva pro zájemce o pekařské a cukrářské umění.
 • Snaha o maximální spokojenost zákazníků vedoucí k výraznému zvýšení podílu stálých klientů.

 

Pastry chef, Cukrářství Sýkora, Hradec Králové
Červen 2012 - říjen 2014

 • Všechny činnosti spojené s výrobou pečiva na každodenní bázi.
 • Přijímání a školení cukrářských pomocníků.
 • Každý měsíc prezentace nových dezertů.
 • Zaměření na výrobu gurmánských sušenek a koláčů.
 • Výroba a dodávky zákusků pro zvláštní příležitosti.
Zkopírováno!

Vzor vzdělání v životopise uchazeče o pozici pastry chef

Je sice možné, že na vás formální vzdělání nebude požadováno, ale každé dosažené vzdělání, učňovská praxe nebo osvědčení pro vás znamenají výhodu. Uveďte zde všechny dosažené stupně vzdělání a certifikáty. Je třeba se také zmínit o jakémkoli vyznamenání nebo ocenění. V případě vyššího než středoškolského vzdělání můžete střední školu vynechat. Osvědčení můžete uvést zde nebo pro ně vytvořit samostatný oddíl.

Podívejte se na formátování oddílu vzdělání v našem vzorovém životopisu uchazeče o pozici pastry chef.

Vzor oddílu vzdělání k úpravám podle potřeby

Nástavbové studium hotelnictví, Střední škola potravinářství a služeb, Hradec Králové
Srpen 2009 - květen 2011


Střední škola potravinářství a služeb. Hradec Králové
Září 2005 - květen 2009

Zkopírováno!

Vzor dovedností v CV

Jste-li cukrářka nebo cukrář, veškerá vaše činnost je založena na dovednostech. Tato část CV vám pomáhá příslušné dovednosti zdůraznit s pomocí odrážek. Prostřednictvím oddílu dosavadní kariéry a znalosti potřeb zaměstnavatele, které vyčtete z popisu pracovní pozice, se snažte vytvořit ucelený obraz svých profesních předpokladů. Nezapomeňte zahrnout vyváženou směs měkkých dovedností, jako je kreativita nebo čistotnost, a tvrdých dovedností, například znalost hygienických postupů.

Následuje oddíl dovedností z našeho vzorového životopisu.

Vzor oddílu dovedností k úpravám podle potřeby
 • Znalost potravinářské chemie
 • Hygiena potravin a zásady sanitace v potravinářství
 • Metody výroby dezertů
 • Vytváření menu
 • Estetika a design
 • Zajištění jakosti
 • Služby zákazníkům
Zkopírováno!

Rozvržení a grafická podoba životopisu

Stejně jako je dort lákavější, když na něm polevou vykreslíte obrazce, je také váš životopis přitažlivější, pokud mu dáte skvělou vnější podobu, tedy rozvržení a grafiku. Rozvržení pomáhá vykreslit vás jako profesionálního uchazeče, který svou profesi bere vážně, a protože cukrářství je kreativní obor, může představovat další výhodu, když předvedete svůj osobní styl.

Chcete-li, aby váš životopis vynikl, mohou spoustu užitečné práce odvést trocha barevnosti a atraktivní záhlaví. Nezapomeňte také vzít v potaz značku zaměstnavatele. Luxusní hotel bude u životopisu pravděpodobně očekávat jiné rozvržení než lokální prodejna. Chcete-li se vyhnout nejistotě týkající se formátování nebo chcete mít různá grafická řešení pro jednotlivé pracovní nabídky, využijte naše šablony životopisů.

Dělat
 • Zachovejte výchozí velikost okrajů, tedy 2,5 cm
 • V záhlaví výrazně uveďte své jméno a kontaktní údaje
 • Velikost písma by měla být v rozmezí 10 až 12 bodů
Nedělat
 • Snažte se, aby na stránce nebylo příliš mnoho textu, což snižuje přehlednost
 • Neodesílejte životopis bez předchozí kontroly textu
 • Nepoužívejte více než jeden až dva styly písma nebo barvy v jednom životopise

Co si zapamatovat o životopise cukrářky/cukráře

 1. Pokud umíte dělat skvělé zákusky, musí to být zřejmé i z vašeho životopisu – právě tady máte možnost zdůraznit své úspěchy a dovednosti.
 2. Energický a kreativní souhrn vás může odlišit od uchazečů se stejnými dovednostmi.
 3. Nezapomeňte v části dosavadní kariéry kvantifikovat dosažené úspěchy.
 4. Projděte si náš vzorový životopis uchazeče o pozici pastry chef a získáte další tipy na rozvržení a grafickou podobu dokumentu.
Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis

Originální šablony životopisů

Přesvědčte zaměstnavatele a náboráře jednou z našich 25+ elegantních, profesionálně navržených šablon životopisu.
4.5 z 5
založeno na 423 recenzích o Trustpilot
Použít tuto šablonuStockholm resume template
Stockholm
8.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuNew York resume template
New York
4.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVienna resume template
Vienna
2.200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSydney resume template
Sydney
1.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLondýn resume template
Londýn
3.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuDublin resume template
Dublin
3.900.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMoskva resume template
Moskva
740.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAmsterdam resume template
Amsterdam
1.700.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMadrid resume template
Madrid
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSantiago resume template
Santiago
1.300.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuSingapur resume template
Singapur
720.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuOslo resume template
Oslo
580.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKapské Město resume template
Kapské Město
57.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPaříž resume template
Paříž
550.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBerlín resume template
Berlín
1.500.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŽeneva resume template
Ženeva
34.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuVancouver resume template
Vancouver
510.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuTokio resume template
Tokio
350.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuMilán resume template
Milán
930.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuLisabon resume template
Lisabon
230.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBarcelona resume template
Barcelona
490.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuKodaň resume template
Kodaň
100.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuChicago resume template
Chicago
150.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRio resume template
Rio
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŘím resume template
Řím
200.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBoston resume template
Boston
120.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuRirekisho resume template
Rirekisho
52.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.400 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuAthens resume template
Athens
110.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuBrussels resume template
Brussels
70.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuPrague resume template
Prague
19.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuŠanghaj resume template
Šanghaj
32.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Použít tuto šablonuToronto resume template
Toronto
2.000.000 uživatelů si zvolilo tuto šablonu
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies